Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografie taxare inversa vanzare cladire Inregistrare contabila factura Glovo Monografie contabila BOLT Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila productie de bunuri Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila santier constructii Monografie contabila licenta Windows. Incadrare programe informatice Monografie contabila bar restaurant Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila comert online Monografie contabila fonduri europene Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie diurna. Mod de calcul diurna impozabila Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila credit IFN Monografie contabila creditare firma Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie drepturi de autor Monografie impozit pe profit Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie restaurant Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Achizitie casa de marcat monografie Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila discount transport Monografie contabila domeniu web Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila firma constructii Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie deducere casa de marcat Monografie donatie Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie prestari servicii merchandising Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021

Monografie contabila productie de bunuri

INTREBARE: 

O firma cu obiect de activitate lucrari de tamplarie si dulgherie executa pe comanda lucrari de tamplarie pentru clienti. Achizitiile efectuate in acest scop se inregistreaza pe materiale consumabile, dupa care se dau in consum, iar factura emisa clientului se inregistreaza pe contul 704 "Venituri din servicii prestate".

Cum se stabileste tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA pentru o comanda primita de la un client din Franta (firma ii face tamplaria si o livreaza in Franta, fara a se efectua si montajul)? Avand in vedere ca in contabilitate veniturile sunt inregistrate pe contul 704 "Venituri din servicii prestate", in momentul in care se analizeaza tratamentul fiscal al operatiunii pentru clientul din Franta, analiza se face din perspectiva unei prestari de servicii sau a unei livrari intracomunitare de bunuri? Venitul din vanzarea tamplariei la clientul din Franta intra in calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilitatilor in constructii?

Vezi AICI alte cateva sute de MONOGRAFII CONTABILE alcatuite de specialisti in domeniu si ACTUALIZATE la zi >> Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile.SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 15 Mai 2022

Monografie contabila productie (termopane):

1.Achizitii materii prime, material, obiecte de inventar:
301 = 401
302= 401
303= 401

2.Inregistrarea consumului de materii prime si materiale pe baza bonurilor de consum intocmite la darea in consum si care sunt inregistrate si in devizul de cheltuieli (inregistrarile se efectueaza la data intocmirii bonului de consum/darii in consum a obiectelor de inventar):
601 = 301
602 = 302
603 = 303

3. Inregistrarea salariilor personalului care participa la realizarea productiei (muncitori, tehnicieni, ingineri, etc):
641 = 421
646 = 436

4. Alte cheltuieli (amortizari imobilizari, corporale si necorporale, cheltuieli cu servicii la terti etc):
6811 = 28XX

6xx = 4xx
Conturi de cheltuieli Terti

5.Inregistrarea productiei neterminate (daca este cazul) pe baza devizului/raportului de productie de la sfasitul lunii, pe baza costurilor si consumurilor atribuibile direct productiei, (materii prime, materiale, cheltuieli cu salarii, amortizare etc)
331 " Produse in curs de executie" = 711 " Variatia stocurilor"

6. Inregistrarea productiei terminate:

a) La inceputul periodei urmatoare(luna) se reiau produsele in curs de executie, bineneinteles daca exista productie neterminata:
711 " Variatia stocurilor" = 331 " Produse in curs de executie"

b) Se continua productia si se inregistreaza productia finalizata:
345" Produse finite" =711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse"

7. Se evidentiaza vanzarea produselor finite, catre persoane juridice si descarcarea de gestiune:
4111 = %
701
4427

8.Descarcarea de gestiune a produselor finite vandute
711 = 345

9. Se face transferul din contul de produse finite in contul marfa:
371= 345

In baza bonului fiscal (raportului Z) emis de casa de marcat, se inregistreaza vanzarea de cosuri de Craciun 5311 = 707 48 buc * 2 lei = 96 lei

10. se descarca gestiunea cu marfurile vandute:
607= 371

Livrarea tamplarie in Franta, trebuie tratata ca o livrare de bunuri si nu o prestare de servicii.

2. Din punct de vedere al TVA, livrarea intracomunitara de bunuri reprezinta o livrare de bunuri, in intelesul art. 270 alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora potrivit prevederilor art.270 alin.(9) din Codul fiscal.

Conform prevederilor art.294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa liivrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru.

Potrivit alin (3), prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pentru operatiunile prevtzute la alin. (1) si (2) si, dupa caz, procedura si conditiile care trebuie indeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa ( Ordin nr. 103/2016, cu modificarile si completarile ulterioare).

Astfel, documentele necesare pentru a aplica scutirea de TVA sunt cele prevazute la art. 10 din OMFP nr. 103/2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) - i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

Art. 10.
(1) Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere a), se justifica pe baza urmatoarelor documente:
a) factura in care trebuie sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;
b) documentele care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru, care poate fi diferit de statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA comunicat de cumparator.( OMFP nr. 103/2016 modificat de Ordin 2148/2020)

In ce priveste documentele doveditoare pentru transportul realizat, ele sunt cele mentionate la alin. (1) si (3) ale art. 45a din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011. Documentele trebuie sa nu fie contradictorii intre ele si sa fie emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator.

In functie de partea care isi asuma si organizeaza transportul, documentele care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru sunt reglementate astfel:
La alin. (1) lit. (a) pentru cazul in care bunurile sunt transportate de vanzator sau de o alta persoana in numele sau
In acest caz vanzatorul trebuie sa detina:
- Doua din documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, o factura de transport aerian de marfuri sau o factura de la transportatorul bunurilor;
Sau
- Unul din documentele mentionate mai sus impreuna cu o dovada care nu este contradictorie precum: o polita de asigurare corespunzatoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care sa ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor; documentele oficiale eliberate de o autoritate publica, precum un notariat, care sa ateste sosirea bunurilor in statul membru de destinatie; o chitanta eliberata de un antrepozitar in statul membru de destinatie care sa ateste depozitarea bunurilor in respectivul stat membru
La alin. (1) lit. b) daca bunurile sunt transportate de cumparator sau alta persoana in numele sau
In acest caz vanzatorul trebuie sa detina:

- O declaratie scrisa din partea cumparatorului, care atesta ca bunurile respective au fost expediate sau transportate de acesta sau de catre o terta parte in numele cumparatorului si care mentioneaza statul membru de destinatie a bunurilor; aceasta declaratie scrisa precizeaza data emiterii, numele si adresa cumparatorului, precum si cantitatea si natura bunurilor, data si locul de sosire a bunurilor si, in cazul livrarii de mijloace de transport, numarul de identificare al mijlocului de transport si identificarea persoanei care accepta bunurile in numele cumparatorului

Si

-Doua din documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, o factura de transport aerian de marfuri sau o factura de la transportatorul bunurilor;

Sau

- Unul din documentele mentionate mai sus impreuna cu o dovada care nu este contradictorie precum: o polita de asigurare corespunzatoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care sa ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor; documentele oficiale eliberate de o autoritate publica, precum un notariat, care sa ateste sosirea bunurilor in statul membru de destinatie; o chitanta eliberata de un antrepozitar in statul membru de destinatie care sa ateste depozitarea bunurilor in respectivul stat membru.

Daca transportul se realizeaza in conditiile prevazute la art.10 alin. 10 din OMFP nr. 103/2016, si anume: cu propriile mijloace de transport ale furnizorului sau cumparatorului, daca bunurile ce fac obiectul livrarii sunt mijloace de transport care se deplaseaza singure pe roti sau persoanele implicate in transportul bunurilor nu sunt parti independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator atunci e necesar sa detineti documentele prevazute la art. 10 alin.11 din acelasi ordin:

1.documente de transport, precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, documentul specific de transport aerian de marfuri (Air Waybill);
Si
2. unul dintre urmatoarele documente: o polita de asigurare corespunzatoare expedierii sau transportului bunurilor, documente bancare care sa ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor, documentele oficiale eliberate de o autoritate publica, precum un notariat, care sa ateste sosirea bunurilor in statul membru de destinatie, un document care atesta primirea bunurilor, emis de catre un depozitar din statul membru de destinatie, altul decat cumparatorul bunurilor, o declaratie scrisa din partea cumparatorului, care atesta ca bunurile respective au fost expediate sau transportate in statul membru de destinatie si care cuprinde: data emiterii, numele si adresa cumparatorului, precum si cantitatea si natura bunurilor, data si locul de sosire a bunurilor, identificarea persoanei care accepta bunurile in numele cumparatorului.

Pentru a beneficia de scutirea de TVA, conform art. 294 alin. 2 1 din Codul fiscal, furnizorul trebuie sa depuna declaratia recapitulative 390 care sa contina informatiile corecte referitoare la aceasta livrare (cu exceptia cazului in care furnizorul poate justifica in mod corespunzator deficienta intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile fiscale competente).

Astfel, scutirea de TVA prevazuta la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal nu se aplica in cazul in care furnizorul nu a respectat obligatia prevazuta la art. 325 alin. (1) din Codul fiscal de a depune o declaratie recapitulativa sau declaratia recapitulativa depusa de acesta nu contine informatiile corecte referitoare la aceasta livrare, cu exceptia cazului in care furnizorul poate justifica in mod corespunzator deficienta intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile fiscale competente.

3. Facilitati fiscale constructii (Cod CAEN 4332)
Conform art. 60 pct. 5 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru a putea aplica facilitatile fiscale in constructii una din conditii se refera si la cifra de afaceri, si anume angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) si alte activitati specifice domeniului constructii in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala.(...).

Potrivit prevederilor Ordinului presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza dat in aplicarea art. 60 pct. 5 lit. e) din Codul fiscal, pentru determinarea ponderii de 80% din cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii, entitatile vor avea in vedere numai veniturile din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei. Veniturile realizate din activitatea de constructii prin sucursale externe se vor avea in vedere numai pentru calculul cifrei de afaceri totale, realizate din intreaga activitate.

Prin activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei se intelege activitatea desfasurata efectiv in Romania, in scopul realizarii de produse si prestarii de servicii, indiferent de statutul de rezidenta al beneficiarilor.

Asadar, in vederea stabilirii ponderii de 80% din cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii, societatea are in vedere numai veniturile din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei..

In cazul in care ponderea cifrei de afaceri din Romania este inferioara pragului de 80% in total cifra de afaceri, facilitatile fiscale in domeniul constructiilor prevazute la art. 60 pct. 5 pentru impozit, art. 138 1 alin. (1) pentru CAS, art. 154 alin. (1) lit. r) pentru CASS, nu se pot aplica.

Vezi AICI alte cateva sute de MONOGRAFII CONTABILE alcatuite de specialisti in domeniu si ACTUALIZATE la zi >> Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile.