Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografii Contabile Rezolvate

Monografie ONG: inregistrarea in contabilitate a activitatilor unui ONG Monografie dividende interimare Exemple inregistrari contabile institutii publice Monografie contabila rezerva legala Monografie contabila leasing financiar Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021 Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie prestari servicii merchandising Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie donatie Monografie deducere casa de marcat Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila firma constructii Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila domeniu web Monografie contabila discount transport Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Achizitie casa de marcat monografie Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie restaurant Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie impozit pe profit Monografie drepturi de autor Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila creditare firma Monografie contabila credit IFN Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie taxare inversa vanzare cladire Monografie diurna. Mod de calcul diurna Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila fonduri europene Monografie contabila comert online Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila bar restaurant Monografie contabila licenta Windows si programe informatice Monografie contabila santier constructii Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila productie Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Monografie contabila BOLT/ UBER - servicii de transport alternativ Inregistrare contabila factura Glovo

Exemple inregistrari contabile institutii publice

Institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si dupa caz, contabilitatea de gestiune. Va prezentam in continuare exemple de inregistrari contabile aplicabile institutiilor publice!

Monografie contabila institutii publice - Casare imobilizari necorporale 

INTREBARE:

Cum se scot din contabilitatea unei institutii publice imobilizarile necorporale?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 08 Feb 2024
 
Casarea activelor corporale si necorporale, se hotaraste, in general, in baza inventarierii anuale, efectuata conform prevederilor OMFP 2861/2009:

11. Inventarierea imobilizarilor necorporale se efectueaza prin constatarea existentei si apartenentei acestora la entitatile detinatoare, iar in cazul brevetelor, licentelor, marcilor de fabrica si al altor imobilizari necorporale este necesara dovedirea existentei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale.

13. In listele de inventariere a imobilizarilor necorporale si corporale, aflate in curs de executie, se mentioneaza pentru fiecare obiect in parte, pe baza constatarii la fata locului: denumirea obiectului si valoarea determinata potrivit stadiului de executie, pe baza valorii din documentatia existenta (devize), precum si in functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii. Materialele si utilajele primite de la beneficiari pentru montaj si neincorporate in lucrari se inventariaza separat.

42. Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces-verbal.
Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente: data intocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate, data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic, propuneri de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale, respectiv din evidenta a imobilizarilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri, constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

43. Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta, in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii operatiunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entitatii. Acesta, cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil si al conducatorului compartimentului juridic, decide asupra solutionarii propunerilor facute, cu respectarea dispozitiilor legale.

Asadar, rezultatele inventarierii, respectiv procesul verbal de inventariere, trebuie sa fie aprobate de catre ordonatorul de credite.

Astfel, conform O.G. 81/2003:

Articolul 21
In cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii contabile a activelor fixe corporale si necorporale scoase din functiune, valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice, integral, la momentul scoaterii din functiune.

Articolul 22
(1) Scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si in curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz.
(2) La institutiile publice la care conducatorii indeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite, scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si in curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz, in functie de subordonare.

De asemenea, potrivit Ordinului 1917/20215:
1.2.8.1. Prevederi referitoare la valorificare si scoatere din functiune

Scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si in curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz.

La institutiile publice la care conducatorii indeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite, scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si in curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz, in functie de subordonare.

Pentru casarea imobilizarilor necorporale se intocmeste documentul Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasarea unor bunuri materiale (Cod 14-2-3/aA) prevazut de O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. Acest document serveste ca:
- document de constatare a indeplinirii conditiilor necesare scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta si de declasare a unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, potrivit dispozitiilor legale;
- document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau de declasare a altor bunuri materiale;
- document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe;
- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate.
 

ATENTIE! Legea Contabilitatii va obliga sa aveti Manualul de Politici Contabile, care sa tina cont de Reglementarile Contabile la zi!

Manualul de Politici Contabile pentru Institutii Publice - un manual 100% editabil, adaptabil pentru orice tip de institutie publica!

Modelul de manual este elaborat de specialisti din Ministerul Finantelor Publice, conform cu Reglementarile contabile la zi.

Comanda ACUM >>>Manualul de Politici Contabile pentru Institutii Publice! 

Formularul se completeaza de catre comisia constituita in acest scop, dupa caz, astfel:
- capitolele I si II, cu constatarile si concluziile rezultate din analiza documentatiei primite si din verificarea starii mijloacelor fixe propuse a fi scoase din functiune, scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau a altor bunuri materiale propuse pentru declasare;
- capitolul III, dupa aprobarea propunerilor si efectuarea scoaterii din functiune, din uz sau declasarii, cu informatii referitoare la ansamblele, subansamblele, piesele, componentele si materialele rezultate. In cazul scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, numarul de inventar se va trece la capitolul II in coloana "Denumirea". In situatia in care capitolul III se completeaza in alte exercitii financiare, este necesar sa se intruneasca o noua comisie care sa intocmeasca un nou proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale, care sa confirme datele completate in acest capitol.

Ca urmare a intocmirii acestui Proces verbal se pot intalni mai multe situatii cu privire la distrugerea bunului, rezultarea de deseuri, produse reziduale ori piese de schimb ce vor fi utilizate de catre entitate sau valorificate prin vanzare, astfel:
- distrugerea se poate realiza fie de catre entitate, printr-o comisie stabilita in acest sens, care va intocmi un proces verbal in consecinta si in care se va stabili, printre altele, modalitatea de distrugere, fie prin predarea bunurilor catre firme specializate. In acest din urma caz, se va intocmi un Aviz de insotire a marfii pe care se va face mentiunea Fara factura Bunuri predate pentru distrugere".
- produsele reziduale obtinute, piesele de schimb, cantitativ si valoric, vor incarca gestiunea de produse reziduale sau pe cea de piese de schimb, pana la momentul valorificarii, respectiv al utilizarii in cazul pieselor de schimb.

La nivelul institutiei publice trebuie sa aveti o procedura operationala pentru inregistrarea si scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale si necorporale.

Monografia contabila pentru casarea imobilizarilor necorporale este urmatoarea:
280=208/205 cu valoarea amortizarii altor active fixe necorporale scazute din evidenta
691=208/205 cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale vandute sau scoase din folosinta 

Monografie contabila institutii publice - Fonduri externe nerambursabile

INTREBARE:

O institutie publica (sursa G) primeste o prefinantare din fonduri externe nerambursabile ca partenera la un proiect extern.

Sursa de finantare pentru proiect este D Codul de venit 481503 si codul de cheltuiala este 66/ 581502.

Platile se deruleaza prin Trezorerie si prefinantarea a fost primita in contul de BCR valuta.

Va rugam sa ne ajutati cu o monografie contabila de la primirea prefinantarii, transferarea in Trezorerie, plati pentru achizitii de obicte de inventar, active si salarii, inchiderea de sfarsit de an.  

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 25 Sep 2023 

Conform OMFP 1917/2005:

6. Alte precizari specifice FEN pentru perioada de programare 2021-2027

6.1. Institutiile publice in calitate de autoritati de certificare, autoritati de management si beneficiari utilizeaza conturile contabile prevazute la capitolul XVII Contabilitatea operatiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultura si alte fonduri pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare din cadrul perioadei de programare 2021-2027, cu asigurarea unei evidente contabile distincte, folosind conturi contabile analitice proprii, in functie de fluxurile financiare derulate si de alte operatiuni stabilite prin acte normative, contracte, acorduri, conventii etc.
Ordonatorii principali de credite isi adapteaza monografiile contabile in mod corespunzator, cu respectarea continutului si functiunii conturilor prevazute la capitolul mentionat.

6.2.1. Institutiile publice in calitate de lideri de parteneriat sau parteneri utilizeaza monografiile contabile prevazute pentru beneficiari la capitolul XVII Contabilitatea operatiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultura si alte fonduri, in cazul proiectelor implementate in parteneriat, pentru sumele rambursate de catre autoritati cu competente in gestionarea fondurilor europene in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile, in functie de fluxurile financiare derulate si alte operatiuni stabilite prin acte normative, contracte, acorduri, conventii etc.

6.2.2. In aplicarea prevederilor de la pct. 6.2.1, institutiile publice in calitate de beneficiari, lideri de parteneriat si parteneri trebuie sa aiba in vedere si prevederile pct. 3.2. (3) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 59/2011, pentru evidentierea in contabilitate a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.

6.2.3. Institutiile publice in calitate de lideri de parteneriat sau parteneri utilizeaza monografiile contabile prevazute la pct. 3.3 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 59/2011, in cazul proiectelor implementate in parteneriat, pentru sumele rambursate de catre autoritati cu competente in gestionarea fondurilor europene in conturile de disponibilitati deschise pe numele liderilor de proiect, in functie de fluxurile financiare derulate.

3. Instructiuni de utilizare a conturilor contabile pentru fonduri externe nerambursabile la trezorerie (sursa D)

Contul 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

51501 "Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie";
5150101 "Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie";
5150102 "Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit";
5150103 "Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)";
5150202 "Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit";
51504 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";
5150400 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";
51505 "Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti";
5150500 "Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti";
51506 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator";
5150600 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator".
 

Acum e simplu sa rezolvati rapid si corect orice problema fiscal-contabila din institutia dvs.!

Consilier - Contabilitate pentru Institutii Publice - cea mai apreciata lucrare de catre contabilii din sectorul public care va ajuta sa tineti perfect corect evidenta contabila, ca sa evitati amenzile, sanctiunile si orice consecinte neplacute ale activitatii dvs.

Comandați ACUM >>>>Consilier - Contabilitate pentru institutii publice

 
Monografie contabila propusa:

a) Incasarea prefinantarii de la promotorul de proiect pe sursa de finantare D Fonduri externe nerambursabile :

515x = 462 analitic distinct

b) inregistrarea platilor efectuate din bugetele partenerilor, FEN postaderare :

% = 770 Finantarea de la buget
401 Furnizori
404 Furnizori de active fixe
6xx Cheltuieli........

c) evidentierea creantei fata de Comisia Europeana la nivelul platilor efectuate de la titlul Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, aferente anului , pentru care nu s-au intocmit cereri de rambursare:

4505.5 Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii Instrumente structurale, fonduri pentru agricultura si alte fonduri )= 473 Decontari din operatii in curs de clarificare /analitic distinct: Sume in curs de solicitare la rambursare

d) dupa intocmirea cererii de rambursare si transmiterea acesteia autoritatii de management se inregistreaza stingerea creantei cu Comisia Europeana prin inversarea operatiunii de mai sus (473/analitic distinct = 4505.5).

e) inregistrarea cererii de rambursare transmisa liderului in situatia in care partenerii sunt institutii publice finantate integral din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale, precum si din venituri proprii sau venituri proprii si subventii:

461 Debitori /analitic distinct=%
7721 Subventii de la bugetul de stat
778 Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

g) deducerea prefinantarii acordate de lider:

462 analitic distinct = 461 Debitori /analitic distinct

h) incasarea sumelor rambursate de lider:

515x= 461 Debitori /analitic distinct

Inregistrarea virarii sumelor din contul de BCR in contul de disponibil deschis la trezorerie se face cu ajutorul contului 581 Viramente interne. 

Monografie contabila institutii publice. Corectare erori contabile

INTREBARE:

Care este monografia contabila aferenta unor incasari de la clienti (prin banca) din anul anterior ce au fost omise spre inregistrare la acel moment? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 20 Mar 2023 

Conform Anexei din 12 decembrie 2005 cuprinzand Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobata prin OMFP 1917/2005:

2.7.2.3. Eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare, vor fi corectate in anul in care acestea se constata.

Corectarea erorilor contabile aferente exercitiilor precedente, aparute in urma unor greseli matematice, a greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a tranzactiilor si altor evenimente, se efectueaza in conturile corespunzatoare de active, datorii si capitaluri, iar cele referitoare la venituri si cheltuieli se efectueaza in contul 117 Rezultatul reportat.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii.

In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate.

Monografie contabila propusa:

-Incasarea sumelor datorate de clienti

-prin trezoreria statului sau banci 512x (560,561,562) =411 

Achizitie auto cu ecotichet. Monografie contabila institutii publice


INTREBARE:

O institutie publica achizitioneaza un autoturism electric in valoare de 100.000 lei. Institutia publica plateste suma de 50.000 lei. Diferenta de 50.000 lei o plateste Agentia Fondului de Mediu prin ecotichet. 
Care este monografia contabila pe planul de conturi al institutiilor publice? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 26 Mar 2023 

Monografie contabila propusa:

Dreptul de a primi ecotichetul:
4583=772

Incasare contravaloare ecotichet:
512/521/560/561/562 (diferenta)= 4583 (ecotichetul)

Achizitie autoturism:
213=404

Plata furnizorului:
404=770