Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografii Contabile Rezolvate

Monografie contabila garantii furnizori Monografie contabila asociatie non profit Monografie contabila vanzare mijloc fix amortizat / neamortizat Monografie contabila bacsis: detalii legislative si studiu de caz Monografie contabila obiecte de inventar Monografie contabila vanzare autoturism Monografie ONG: inregistrarea in contabilitate a activitatilor unui ONG Monografie dividende interimare Exemple inregistrari contabile institutii publice Monografie contabila rezerva legala Monografie contabila leasing financiar Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021 Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie prestari servicii merchandising Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie donatie Monografie deducere casa de marcat Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila firma constructii Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila domeniu web Monografie contabila discount transport Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Achizitie casa de marcat monografie Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie restaurant Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie impozit pe profit Monografie drepturi de autor Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila creditare firma Monografie contabila credit IFN Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie taxare inversa vanzare cladire Monografie diurna. Mod de calcul diurna Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila fonduri europene nerambursabile Monografie contabila comert online Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila bar restaurant Monografie contabila licenta Windows si programe informatice Monografie contabila santier constructii Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila productie Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Monografie contabila BOLT/ UBER - servicii de transport alternativ Inregistrare contabila factura Glovo

Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare

INTREBARE: 

Va rog sa ma ajutati cu cadrul legal care reglementeaza raporturile dintre ordonatorul principal de credite si ordonatorii secundari si tertiari de credite la nivelul administratiei publice locale, situatiile aferente executiei bugetare si documentele justificative care se depun de catre ordonatorul tertiar la ordonatorul principal de credite, precum si termenele de depunere, in scopul centralizarii acestora si depunerii la organele superioare (scoala-ordonator tertiar vizavi de primarie - ordonator principal de credite). 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 03 Oct 2021 

Cheltuielile bugetare, pentru a fi angajate si efectuate, trebuie sa fie stipulate intr-o baza legala.

Aspectele semnalate se gasesc reglementate de Legea 273/2006 si Norma metodologica privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale din 24.12.2002.

Pentru efectuarea cheltuielilor, institutiile publice prezinta unitatilor de trezorerie si contabilitate publica la care au deschise conturile, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si repartizat pe trimestre.

Legile bugetare anuale cuprind creditele bugetare pentru fiecare exercitiu bugetar, precum si structura economica a acestora. 

Vezi AICI Proceduri contabile obligatorii pentru institutiile publice. Sumele aprobate prin buget la partea de cheltuieli, in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.


Pentru actiuni ce se desfasoara pe mai multe exercitii bugetare, in buget se inscriu separat creditele de angajament si creditele bugetare, iar ordonatorii de credite vor incheia angajamente legale in limita creditelor de angajament aprobate pentru exercitiul bugetar respectiv.

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale reglementeaza urmatoarele:
Categorii de ordonatori de credite
Art. 21. -
(1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari si ordonatori tertiari.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unitatilor administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti si presedintii consiliilor judetene.
(3) Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare, ordonatorii principali de credite vor preciza limitele si conditiile delegarii.

(4) Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica, carora li se aloca fonduri din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz.

Rolul ordonatorilor de credite

Art. 22. -
(1) Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice subordonate, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate potrivit art. 19 alin. (1) lit. b), pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.

(3) Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.

Responsabilitatile ordonatorilor de credite

Art. 23. -
(1) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) Ordonatorii de credite raspund de:
a) elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) urmarirea modului de realizare a veniturilor;
c) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat;
d) integritatea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea institutiei pe care o conduc;
e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de investitii publice;
g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
h) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;
i)alte atributii stabilite de dispozitiile legale.

Executia bugetara
Art. 54. -
(1) In procesul executiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

(2) Executia bugetara la orase, municipii, sectoarele municipiului Bucuresti, judete si municipiul Bucuresti se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil.

(3) Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiilor publice.

(4) Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-contabil, in limita fondurilor disponibile.

(5) Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative. Aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata, receptia bunurilor, executarea serviciilor si altele asemenea, conform angajamentelor legale incheiate. Instrumentele de plata se semneaza de catre contabil si seful compartimentului financiar-contabil.

(6) Efectuarea platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, si numai dupa ce acestea au fost angajate, lichidate si ordonantate.

(7) Plata cheltuielilor la comune si la institutiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un numar de personal mai mic de 5 persoane se realizeaza de catre ordonatorul de credite si de persoana imputernicita cu atributii financiar-contabile, cu respectarea normelor metodologice privind organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

(8) Pentru anumite categorii de cheltuieli se pot efectua plati in avans de pana la 30%, in conditiile dispozitiilor legale.

(9) Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit alin. (8) si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre institutiile publice care au acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.

(91) Prin exceptie de la prevederile alin. (9):

a) sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, altele decat cele aferente Programului operational sectorial Transport si cele prevazute la lit. b), pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit pentru plata finala conform contractelor incheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/ acorduri/ contracte/ decizii/ ordine de finantare;

b) sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea unor proiecte si actiuni finantate in cadrul Programului operational sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit pentru plata finala conform contractelor incheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finantare si, dupa caz, memorandumuri/acorduri de imprumut. Proiectele si actiunile, precum si conditiile pentru aplicarea acestor prevederi se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(92) In cazurile prevazute la alin. (91), sumele reprezentand plati in avans si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit pentru plata finala, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre institutiile publice care au acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea majorarilor de intarziere existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsa intre data acordarii avansului si data recuperarii sumelor restante.

(10) In cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrarilor si serviciilor angajate, pentru care s-au platit avansuri, recuperarea sumelor de catre institutia publica se face cu perceperea majorarilor de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-au acordat si pana s-au recuperat.

(11) Fac exceptie de la prevederile alin. (9) situatiile expres reglementate prin dispozitii legale.

Norma metodologica privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituttiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale din 24.12.2002 Parte integranta din Ordin 1792/2002

Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa organizeze evidenta angajamentelor bugetare si legale.

Evidenta angajamentelor bugetare si legale este tinuta de compartimentul de contabilitate, iar persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu va supraveghea organizarea si tinerea evidentei, actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Scopul organizarii evidentei angajamentelor bugetare este de a furniza informatii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercitiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si prin comparatie sa se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate in viitor.

Scopul organizarii evidentei angajamentelor legale este de a furniza informatii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercitiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite.

Evidenta angajamentelor bugetare si legale se va tine in mod obligatoriu de catre compartimentul contabilitate/financiar-contabilitate. Tinerea acestei evidente in paralel si la alte compartimente, inclusiv de persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu, este optionala.

In acest scop, printr-un act de decizie administrativa se vor desemna persoana (persoanele) si inlocuitorii acesteia care vor avea atributii pe linia organizarii si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale.

Principalele atributii ale acestora privesc:

a) evidenta creditelor bugetare aprobate in exercitiul bugetar curent, precum si a modificarilor intervenite pe parcursul exercitiului bugetar curent cu ajutorul contului 8060 "Credite bugetare aprobate";

b) evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 8066 "Angajamente bugetare";

c) compararea datelor din conturile 8060 "Credite bugetare aprobate" si 8066 "Angajamente bugetare" si determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;

d) evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 8067 "Angajamente legale";

e) la finele lunii, reevaluarea angajamentelor legale exprimate in alte monede decat moneda nationala, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii.

Cu diferentele din reevaluare se majoreaza sau se diminueaza, dupa caz, valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 8066 "Angajamente bugetare" si 8067 "Angajamente legale";

f) la finele anului, inregistrarea in creditul contului 8067 "Angajamente legale" a totalului platilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate. Datele se preiau din conturile 700 "Finantarea bugetara privind anul curent", 120 "Disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii", 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire" etc.

Procedura de inregistrare in contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie sa dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat in exercitiul bugetar curent informatii cu privire la:

a) creditele bugetare disponibile;
b) angajamentele legale;
c) platile efectuate in baza angajamentelor legale la un moment dat;
d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie platite la finele anului;
e) datele necesare intocmirii "Situatiei privind executia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului", potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, situatie care este parte componenta din structura "Situatiilor financiare" trimestriale si anuale ale institutiilor publice.

Situatia privind executia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi insotita de un raport explicativ privind toate informatiile utile cu privire la angajamentele efectuate in cursul exercitiului bugetar.

Vezi AICI Proceduri contabile obligatorii pentru institutiile publice.