Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografie taxare inversa vanzare cladire Inregistrare contabila factura Glovo Monografie contabila BOLT Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila productie de bunuri Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila santier constructii Monografie contabila licenta Windows. Incadrare programe informatice Monografie contabila bar restaurant Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila comert online Monografie contabila fonduri europene Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie diurna. Mod de calcul diurna impozabila Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila credit IFN Monografie contabila creditare firma Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie drepturi de autor Monografie impozit pe profit Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie restaurant Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Achizitie casa de marcat monografie Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila discount transport Monografie contabila domeniu web Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila firma constructii Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie deducere casa de marcat Monografie donatie Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie prestari servicii merchandising Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021

Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert

INTREBARE: 

O societate comerciala este neplatitoare de tva. Plateste o licenta pentru un program de grafica catre o firma din Australia. Societatea primeste o factura fara TVA in USD.

Ce obligatii de plata si de raportare are societatea legate de inregistrarea in contabilitate a acestei facturi? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 28 Martie 2022

Prin natura sa, serviciul primit este un serviciu electronic pentru care se aplica regula generala de taxare reglementata prin art. 278 alin. (2) conform careia locul prestarii serviciului se considera a fi locul unde este stabilit beneficiarul acestuia, persoana impozabila d.p.d.v. al TVA. Astfel, beneficiarul este obligat la plata TVA in Romania conform prevederilor art. 307 alin. (2) din Codul fiscal

"(2) Taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 278 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 266 alin. (2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 316 alin. (4) sau (6)."

Avand in vedere ca prestatorul este persoana impozabila stabilita pe teritoriul unui stat tert, pentru serviciul primit, beneficiarul din Romania nu trebuie sa se inregistreze in regim special in scopuri de TVA conform prevederilor art. 317, obligatie care ar fi intervenit numai in situatia in care prestatorul ar fi fost persoana impozabila cu sediul activitatii economice intr-un stat membru, altul decat Romania, aspect reglementat prin normele de aplicare ale art. 278 alin. (2) la pct. 15 alin. (13) 

Vezi AICI tot ce trebuie sa stiti despre tranzactiile intracomunitare, dar si alte cateva sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata. "(13) Serviciile pentru care se aplica prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, de care beneficiaza persoane impozabile stabilite in Romania si care sunt prestate de un prestator persoana impozabila care nu este stabilit in Romania, au locul prestarii in Romania, fiind aplicabile cotele de TVA prevazute la art. 291 din Codul fiscal sau, dupa caz, scutirile de TVA prevazute la art. 292, 294, 295 sau 296 din Codul fiscal. Atunci cand prestatorul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru, beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania realizeaza o achizitie intracomunitara de servicii care se declara in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, daca serviciul nu este scutit de taxa. In situatia in care beneficiarul, persoana impozabila stabilita in Romania, nu este inregistrat in scopuri de taxa si serviciul este taxabil, trebuie sa indeplineasca obligatiile specifice de inregistrare pentru achizitii intracomunitare de servicii prevazute la art. 316 sau 317 din Codul fiscal."

Fiind obligat la plata TVA in Romania, beneficiarul din Romania trebuie sa achite efectiv TVA bugetului de stat din Romania pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care serviciul a fost primit si sa transmita formularul cod 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata". Decontul special cod 301 se completeaza la sectiunea 4 denumita "Operatiuni prevazute la art. 307 alin. (2), (3), (5) si (6) din Codul fiscal", dar fara report la subsectiunea 4.1 "Achizitii de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal ".

Raportarea valorii operatiunii si a sumei TVA datorate se efectueaza in lei conform instructiunilor din O.P.A.N.A.F. nr. 592 din 3 februarie 2016 la

Sectiunea 4 "Operatiuni prevazute la art. 307 alin. (2), (3), (5) si (6) din Codul fiscal" se completeaza de catre:
- persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, si persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal si care sunt furnizate de catre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei ......."

Suma TVA datorata conform prevederilor art. 307 alin. (2) din Codul fiscal se calculeaza prin aplicarea cotei standard TVA 19% asupra bazei de impozitare determinate in lei prin aplicarea cursului valutar in vigoare la data emiterii facturii de catre prestatorul extern.

Suma TVA datorata care nu poate fi recuperata de la buget prin exercitarea dreptului de deducere deoarece se afla in regimul special de scutire reglementat prin art. 310, fiind aplicabile prevederile art. 310 alin. (10) lit. a)
"(10) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire:
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor, in conditiile prevazute la art. 297 si 299;
b) nu are voie sa mentioneze taxa pe factura sau pe alt document."

In functie de natura licentei, inregistrarea contabila poate fi efectuata prin formula contabila:

Licenta ca imobilizare necorporala:
205                                                      = %
”Concesiuni, brevete, licente, ……”     404
                                                             ”Furnizori de imobilizari”
                                                             446
                                                             ”TVA datorata”

Lunar, se inregistreaza cheltuieli de exploatare cu amortizarea liniara a licentei.
 
Licenta cu drept de utilizare pe o perioada limitata de 6 luni:
471                                                       = %
”Cheltuieli anticipate”                              401
                                                                ”Furnizori de imobilizari”
                                                                446
                                                                ”TVA datorata”
 
Lunar, timp de 6 luni, se efectueaza decontarea cheltuielilor anticipate prin formula contabila 628 = 471. 

Vezi AICI tot ce trebuie sa stiti despre tranzactiile intracomunitare, dar si alte cateva sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata.