Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografii Contabile Rezolvate

Monografie contabila garantii furnizori Monografie contabila asociatie non profit Monografie contabila vanzare mijloc fix amortizat / neamortizat Monografie contabila bacsis: detalii legislative si studiu de caz Monografie contabila obiecte de inventar Monografie contabila vanzare autoturism Monografie ONG: inregistrarea in contabilitate a activitatilor unui ONG Monografie dividende interimare Exemple inregistrari contabile institutii publice Monografie contabila rezerva legala Monografie contabila leasing financiar Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021 Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie prestari servicii merchandising Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie donatie Monografie deducere casa de marcat Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila firma constructii Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila domeniu web Monografie contabila discount transport Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Achizitie casa de marcat monografie Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie restaurant Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie impozit pe profit Monografie drepturi de autor Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila creditare firma Monografie contabila credit IFN Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie taxare inversa vanzare cladire Monografie diurna. Mod de calcul diurna Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila fonduri europene nerambursabile Monografie contabila comert online Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila bar restaurant Monografie contabila licenta Windows si programe informatice Monografie contabila santier constructii Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila productie Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Monografie contabila BOLT/ UBER - servicii de transport alternativ Inregistrare contabila factura Glovo

Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri

INTREBARE: 

O societate este platitoare de TVA. Colecteaza deseuri si realizeaza comert cu ridicata al deseurilor. Care este regimul din punctul de vedere al TVA pentru colectarea nepericuloase si respectiv pentru comertul cu ridicata al deseurilor? Care este monografia contabila pentru colectarea deseurilor si pentru activitatea de comert cu ridicata al deseurilor? Care sunt obligatiile declarative catre stat pentru acest domeniu al deseurilor? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 22 Iun 2022 

Aspecte fiscale

Taxa pe valoare adaugata
Pentru tratamentul fiscal din perspectiva TVA, a operatiunilor descrise de dumneavoastra, trebuie avute in vedere prevederile art.331 alin.1 lit.a) din Codul fiscal privind marurile de simplificare:

art. 331 (1) Prin exceptie de la prevederile art. 307 alin. (1), in cazul operatiunilor taxabile, persoana obligata la plata taxei este beneficiarul pentru operatiunile prevazute la alin. (2). Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316.

(2) Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt:
a) livrarea urmatoarelor categorii de bunuri:

1. deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
2. reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;
3. deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla;
4. materialele prevazute la pct. 1 - 3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere;
Punctul 109 alin.5 din Normele metodologice date in aplicarea art.331 alin.1 lit.a) din Codul fiscala, definesc notiunea de deseu, in intelesul acestor prevederi din Codul fiscal:

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si 

parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala. 
(5) In sensul art. 331 alin. (2) lit. a) pct. 1 si 3 din Codul fiscal, prin deseuri se inteleg si urmatoarele:

a) bunuri de natura activelor corporale fixe, care au in continut bunuri de natura celor prevazute la art. 331 alin. (2) lit. a) pct. 1 - 3 din Codul fiscal, care nu sunt casate de catre detinatorii acestora, ci sunt livrate ca atare catre alti operatori economici, care detin o autorizatie valabila de mediu pentru activitatea de dezmembrare si rezulta din prevederile contractuale ca activele corporale fixe sunt achizitionate in vederea dezmembrarii. O copie de pe autorizatia de mediu valabila se pune la dispozitia furnizorului pentru a justifica aplicarea taxarii inverse. In cazul bunurilor care urmeaza a fi achizitionate in cadrul unor licitatii, operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru activitatea de dezmembrare, daca intentioneaza sa achizitioneze activele corporale fixe in vederea dezmembrarii, vor prezenta pe langa o copie de pe autorizatia de mediu si o declaratie pe propria raspundere in acest sens. Aceste prevederi nu se aplica pentru livrarea unui corp funciar unic, astfel cum este prevazut la pct. 55 alin. (1), sau a unei constructii, situatie in care se aplica prevederile art. 292 alin. (2) lit. f) si, dupa caz, ale art. 292 alin. (3) din Codul fiscal, iar in cazul in care livrarea este taxabila prin efectul legii sau prin optiune, sunt aplicabile si prevederile art. 331 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal;
b) vehiculele scoase din uz livrate in vederea dezmembrarii catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu emisa de autoritatile competente pentru protectia mediului, potrivit prevederilor legislatiei de protectie a mediului in vigoare, astfel cum sunt prevazuti in Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz. O copie de pe autorizatia de mediu valabila se pune la dispozitia furnizorului pentru a justifica aplicarea taxarii inverse;
c) deseurile de echipamente electrice si electronice prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, in masura in care sunt livrate catre persoane autorizate pentru colectarea, tratarea si valorificarea in conditii de protectie a mediului a acestora si rezulta din prevederile contractuale ca deseurile de echipamente electrice si electronice sunt achizitionate in vederea tratarii si valorificarii sau reciclarii, exceptand pregatirea pentru reutilizare, conform art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015. In cazul bunurilor care urmeaza a fi achizitionate in cadrul unor licitatii de persoane autorizate pentru colectarea, tratarea si valorificarea in conditii de protectie a mediului, acestea prezinta pe langa o copie de pe autorizatia de mediu si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca scopul achizitiei este acela de a trata si de a valorifica sau recicla, exceptand pregatirea pentru reutilizare, deseurile de echipamente electrice si electronice sau materialele si componentele acestora.

(6) In sensul art. 331 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Codul fiscal, taxarea inversa se aplica doar pentru lingourile obtinute exclusiv din bunurile prevazute la art. 331 alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 din Codul fiscal, la care nu au fost adaugate alte elemente decat cele de aliere.

In concluzie, operatiunile de livrare a deseurilor, asa cum sunt definite de prevederile legale mai sus prezentate, sunt operatiuni taxabile, pentru care se aplica taxarea inversa, dava atat vanzatorul cat si cumparatorul sunt persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal.

Impozit pe venit

Potrivit art.62 lit.e) si f) din Codul fiscal, urmatoarele venituri realizate de persoanele fizice sunt neimpozabile:
e) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deseurilor care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
f) veniturile de orice fel, in bani sau in natura, primite la predarea deseurilor din patrimoniul personal;

Daca veniturile obtinute nu sunt rezultatul predarii de deseuri din patrimoniul personal si nici nu au fost realizate in cadrul unor programe nationale finantate de la buget sau din alte fonduri publice, atunci aceste venituri intra in categoria veniturilor din alte surse, impozabile, conform art.114, alin.2 lit.g):
g) veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati Agricole, silvicultura si pisciculture, pentru care sunt aplicabile prevederile cap.II Venituri din activitati independente si cap.VII Venituri din activitati Agricole, silvicultura si pisciculture;:

Conform precizarilor de la punctul 34 alin.2 din Normele metodologice date in aplicarea art.114 alin.2 lit.g) din Codul fiscal:

2) In veniturile din activitatile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II Venituri din activitati independente si cap. VII Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura din titlul IV al Codului fiscal.

Potrivit art.115 din Codul fiscal:

(1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) si m).
(1 1) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) contribuabilii care obtin venituri din activitatile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g), care fac dovada inregistrarii fiscale pentru activitatea respectiva, potrivit legislatiei in materie, prin depunerea declaratiei pe propria raspundere, la platitorii de venituri, la momentul platii veniturilor.
( )
(2) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.
( )
(3) Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Activitatea de colectare a deseurilor este reglementata de OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, modificata prin OUG 38/2022.

O obligatie specifica, pentru operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor, priveste retinerea si plata contributiei de 2% catre Fondul de mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala. 

ART. 9 - (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:
a)*1) o contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor, obtinute de catre detinatorul deseurilor, persoana fizica sau juridica.

Sumele se retin la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
( )
(5) Baza de calcul la care se aplica procentele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) si j) reprezinta valoarea de vanzare, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.

ART. 11 - (1) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e), f) si s) se declara si se platesc lunar de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara activitatile respective, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea.
(3) Declaratia se depune sau se transmite la Administratia Fondului, iar plata se realizeaza intr-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.

ART 12 - (3) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata prevazute la art. 9 alin. (1) se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Entitatile care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor autorizate potrivit legislatiei in vigoare privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile au obligatia sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze la Fondul pentru mediu o contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea de deseuri metalice feroase si neferoase.

Aceasta contributie se retine prin stopaj, se declara si se vireaza la Fondul pentru mediu pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea.

Vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase de catre generatorii deseurilor catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor se realizeaza pe baza de factura, cu evidentierea distincta a contributiei de 2% si cu retinerea acesteia. 

Ca si monografie contabila avem urmatoarea propunere:

Cazul 1: in care se achizitioneaza deseuri de pe persoane juridice inregistrate in scopuri de TVA ( cu taxare inversa cf art 331 alin 2 Cod Fiscal )

Achizitionare deseuri de la unitatea detinatoare, conform factura:
371/3021 = 401
4426=4427

2. Contributie fond pentru mediu 2% prin stopaj la sursa:
401 = 447.X

Plata factura catre unitatea detinatoare de deseuri:
401 = 5121/5311 (valoarea facturii mai putin cei 2%)

Plata contributiei de 2% la Fondul pentru mediu (retinute la sursa de unitatea colectoare/valorificatoare de deseuri reciclabile):
447= 5121 (se vireaza cei 2% ) la fondul de mediu

Cazul 2: in care se achizitioneaza deseuri de la persoane fizice, din patrimoniul personal al acestora

Achizitionarea deseurilor de la persoana fizica detinatoare /vanzatoare, conform borderou de achizitie:
3021/371 = 462

Contributie fond pentru mediu 2% prin stopaj la sursa:
462 = 447.X

Plata sumelor cuvenite persoanei fizice, dupa retinerea contributiei de 2% la fondul pentru mediu:
462 = 5311/5121

Plata contributiei de 2% la Fondul pentru mediu ( retinute la sursa de unitatea colectoare/valorificatoare de deseuri reciclabile):
447.X= 5121

Cazul 3: in care se achizitioneaza deseuri de la persoane fizice ; deseurile nu sunt din patrimoniul personal al acestora

Achizitionarea deseurilor de la persoana fizica detinatoare /vanzatoare, conform borderou de achizitie:
3021/371 = 462

Contributie fond pentru mediu 2% prin stopaj la sursa:
462 = 447.X

Impozit pe venit din alte surse, retinut prin stopaj la sursa:
462 = 446.X

Plata sumelor cuvenite persoanei fizice, dupa retinerea contributiei de 2% la fondul pentru mediu:
462 = 5311/5121

Plata impozit retinut la sursa:
446.X = 5121

Plata contributiei de 2% la Fondul pentru mediu ( retinute la sursa de unitatea colectoare/valorificatoare de deseuri reciclabile):
447.X= 5121

Prelucrare deseuri:
6021 = 3021
345 = 711

Vanzarea deseurilor:

a) catre persoane inregistrate in scop de TVA:
4111 = 707/701

b) catre persoane neinregistrate in scop de TVA:
4111/461 = %
707
701 in cazul deseurilor care au fost prelucrate
4427

incasare facturi:
5121/5311 = 4111

contributia pentru fondul de mediu:
652 = 4111

Descarcarea de gestiune:
607 = 371

Sau:
711 = 345 in cazul prelucrarii

Contributia pentru fondul de mediu se declara lunar la Adminstratia Nationala a Fondului de mediu, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Mediului nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Impozitul pe venit se declara prin Declaratia 100- Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, lunar si prin declaratia 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit, pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui in care sumele au fost retinute, conform prevederilor art.132 alin.2 din Codul fiscal.

(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, platitorilor de venituri din pensii, platitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, platitorilor de venituri in baza contractelor de activitate sportiva, venituri din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, acestia avand obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Alte reglementari specifice:

  • Odinul Ministerului Mediului nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
  • HG nr.1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei si normele de aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr.613 din 15 mai 2009;
  • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
  • Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz;
  • Hotararea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala.