Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografii Contabile Rezolvate

Monografie contabila lichidare societate Monografie contabila garantii furnizori Monografie contabila asociatie non profit Monografie contabila vanzare mijloc fix amortizat / neamortizat Monografie contabila bacsis: detalii legislative si studiu de caz Monografie contabila obiecte de inventar Monografie contabila vanzare autoturism Monografie ONG: inregistrarea in contabilitate a activitatilor unui ONG Monografie dividende interimare Exemple inregistrari contabile institutii publice Monografie contabila rezerva legala Monografie contabila leasing financiar Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021 Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie prestari servicii merchandising Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie donatie Monografie deducere casa de marcat Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila firma constructii Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila domeniu web Monografie contabila discount transport Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Achizitie casa de marcat monografie Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie restaurant Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie impozit pe profit Monografie drepturi de autor Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila creditare firma Monografie contabila credit IFN Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie taxare inversa vanzare cladire Monografie diurna. Mod de calcul diurna Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila fonduri europene nerambursabile Monografie contabila comert online Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila bar restaurant Monografie contabila licenta Windows si programe informatice Monografie contabila santier constructii Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila productie Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Monografie contabila BOLT/ UBER - servicii de transport alternativ Inregistrare contabila factura Glovo

Monografie contabila rezerva legala

Rezerva legala este partea din profitul unei companii pastrata ca rezerva pentru a face fata unor eventuale pierderi viitoare sau pentru a finanta investitii sau expansiuni viitoare. Ea este un instrument important pentru asigurarea stabilitatii financiare a unei companii. Iti prezentam in acest articol care este monografia contabila pentru rezerva legale si 3 studii de caz utile cu raspunsuri de la specialisti!

Constituire rezerva legala: cadru legislativ


Potrivit articolului 183 alin. (1) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (republicata) privind societatile, din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. 

Prin scopul lor, rezervele legale sunt destinate sa protejeze capitalul social in cazul in care exercitiile financiare se incheie cu pierdere. 

Monografie rezerva legala


Potrivit prevederilor pct. 421 alin. (2) din Reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014, sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale, se inregistreaza prin articolul contabil: 
129 = 106 
„Repartizarea profitului“ „Rezerve“ 

Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul 117 „Rezultatul reportat“, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii hotarate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. 

In anul curent se constituie rezerva legala: 
129 = 1061 
„Repartizarea profitului“ „Rezerve legale“ 

Inchiderea conturilor 121 „Profit sau pierdere“ si 129 „Repartizarea profitului“ se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare in bilantul intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale. 

In anul urmator se inchide contul 121 „Profit sau pierdere“ prin contul 129 „Repartizarea profitului“: 
121 = 129 
„Profit sau pierdere“ „Repartizarea profitului“ 

Rezerva legala constituita si dedusa la calculul impozitului pe profit


INTREBARE:

O societate devine platitoare de impozit pe profit incepand cu trim. 4 al anului 2023. La sfarsitul anului trebuie constituita rezerva legala conform legii.

In situatia de fata cum procedam cu valoarea acesteia privind deducerea din baza impozabila (octombrie-decembrie) la calculul impozitului pe profit? Mai exact, se scate toata valoarea constituita din baza impozabila sau doar partea aferenta trim. 4 inainte de impozitarea cu 16%? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 25 Feb 2024 

Legea societatilor nr.31/1990,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:

Art. 183. - (1) Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
(2) Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 201. -(2) Dispozitiile prevazute pentru fondurile de rezerva la societatea pe actiuni, ca si acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplica si societatilor cu raspundere limitata.

Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr.1802/2014 prevad:

419. - (1) Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.
(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, in cotele si limitele prevazute de lege, si din alte surse prevazute de lege.

Codul fiscal dispune:

Art. 26. - (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor/ajustarilor pentru depreciere, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:
a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz;

Normele metodologice date in aplicarea art.26 alin.1 din Codul fiscal, precizeaza:

1) In aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, rezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul rezultatului fiscal trimestrial sau anual, dupa caz. Rezervele astfel constituite se majoreaza sau se diminueaza in functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectueaza si in functie de nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului. In situatia in care, ca urmare a efectuarii unor operatiuni de reorganizare, prevazute de lege, rezerva legala a persoanei juridice beneficiare depaseste a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, dupa caz, diminuarea rezervei legale la nivelul prevazut de lege nu este obligatorie.

In cazul in care rezerva legala este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, inclusiv pentru majorarea capitalului social, rezerva reconstituita ulterior acestei utilizari, in aceeasi limita, este deductibila la calculul rezultatului fiscal.

Prin urmare:

- societatea este obligata sa constituie rezerva legala intr-un cuantum de 5% din profitul contabil inainte de impozitare, pana cand rezerva constituita atinge limita de 20% din capitalul social;
- rezerva legala astfel constituita, este deductibila la calculul impozitului pe profit trimestrial sau anual.

In cazul descris, societatea va constitui rezerva legala asa cum prevede Legea societatilor nr.31/1990 dar la calculul impozitului pe profit se va deduce numai partea aferenta profitului realizat in trimestrul IV 2023, deoarece scietatea va fi platitor de impozit de profit si va intocmi D101 numai pentru trimestrul IV 2023. 
 

Vezi AICI alte cateva sute de MONOGRAFII CONTABILE alcatuite de specialisti in domeniu si ACTUALIZATE la zi >> Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile. 

 

Monografie contabila rezerva legala: Microintreprindere


INTREBARE:

In situatia in care o microintreprindere are inregistrare deja rezerve legale ce depasesc 20% din capitalul social, aceasta mai este obligata la repartizarea a 5% din profit la rezerve legala la sfarsitul anului 2023? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 17 Feb 2024 

Din prezentarea dumneavoastra inteleg ca nu sunteti inregistrati ca platitor de impozit pe profit.
La calculul rezervei legale pentru o microintreprindere, nu avem de facut calcule cu impact fiscal. Rezerva legala are impact fiscal doar in cazul societatilor platitoare de impozit pe profit.

Obligatia de a constitui rezerva legala este stipulata in Legea nr. 31/1990, care la art. 183 alin. (1) prevede ca din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Constituirea rezervei legale se efectueaza la data de 31 decembrie a exercitiului financiar, prin preluarea din profitul societatii a cel putin 5% pana ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social, indiferent de categoria societatii-platitoare de impozit profit, impozit microintreprindere, impozit specific.

Neconstituirea rezervei legale este considerata infractiune conform prevederilor art. 272 pct.6 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.

Astfel conform OMFP 1802/2014, pct. 421:

(1) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(2) Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale, se inregistreaza prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve".

Daca aveti deja repartizate rezerve legale peste plafonul minim de 20% din capitalul social, consider ca nu mai sunteti obligati sa faceti in continuare repartizari la rezerva legala.

Bineinteles, daca se doreste constituirea de rezerve in continuare din rezultatul exercitiului, o puteti face dar nu mai reprezinta o obligatie.

Diminuare rezerva legala: monografie contabila


INTREBARE:

In cazul in care o societate comerciala isi reduce capitalul social, ce se intampla cu rezerva legala care a fost deductibila la calculul impozitului pe profit?

Impozitam diferenta dintre vechiul capital *20% si noul capital *20%? Mutam din contul 1061 in contul 1068 suma impozitata? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 12 Feb 2024 

In cazul diminuarii capitalului social valoarea rezervei legale se reduce, potrivit pct.19 din normele de aplicare ale titlului II impozit pe profit din codul fiscal.
19. (1) In aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, rezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul rezultatului fiscal trimestrial sau anual, dupa caz. Rezervele astfel constituite se majoreaza sau se diminueaza in functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectueaza si in functie de nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului. In situatia in care, ca urmare a efectuarii unor operatiuni de reorganizare, prevazute de lege, rezerva legala a persoanei juridice beneficiare depaseste a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, dupa caz, diminuarea rezervei legale la nivelul prevazut de lege nu este obligatorie.
In cazul in care rezerva legala este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, inclusiv pentru majorarea capitalului social, rezerva reconstituita ulterior acestei utilizari, in aceeasi limita, este deductibila la calculul rezultatului fiscal.

Ca inregistrare contabila pentru diminuarea rezervei legale va recomand:
1061 = 1171

Potrivit prevederilor de la art. 26(5) din Codul fiscal, reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa, inclusiv rezerva legala, se include in rezultatul fiscal, ca venituri impozabile sau elemente similare veniturilor, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii sub orice forma, fuziunii contribuabilului sau oricarui altui motiv.

Potrivit art. 26 alin. (8) din Codul fiscal, prin exceptie de la alin. (5) in cazul in care nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului a fost diminuat, partea din rezerva legala corespunzatoare diminuarii, care a fost anterior dedusa, reprezinta elemente similare veniturilor.

Potrivit prevederilor de la art. 19(1) din Codul fiscal, rezultatul fiscal se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau in calcul si elemente similare veniturilor si cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum si pierderile fiscale care se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscala.

Rezultatul fiscal se calculeaza trimestrial/anual, cumulat de la inceputul anului fiscal.

Potrivit prevederilor de la pct. 5 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a art. 19 din Codul fiscal, sunt elemente similare veniturilor rezerva legala si rezervele reprezentand facilitati fiscale, potrivit prevederilor art. 26 alin. (8) si (9) din Codul fiscal.

Prin urmare, partea din rezerva legala corespunzatoare diminuarii, care a fost anterior dedusa, reprezinta elemente similare veniturilor si se va impozita in trimestrul cand a avut loc operatiunea . Se impoziteaza diferenta dintre vechiul capital *20% si noul capital *20%, asa cum ati precizat. 
 

Vezi AICI care sunt monografiile contabile care pun cel mai des probleme in practica.