Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografii Contabile Rezolvate

Monografie contabila lichidare societate Monografie contabila garantii furnizori Monografie contabila asociatie non profit Monografie contabila vanzare mijloc fix amortizat / neamortizat Monografie contabila bacsis: detalii legislative si studiu de caz Monografie contabila obiecte de inventar Monografie contabila vanzare autoturism Monografie ONG: inregistrarea in contabilitate a activitatilor unui ONG Monografie dividende interimare Exemple inregistrari contabile institutii publice Monografie contabila rezerva legala Monografie contabila leasing financiar Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021 Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie prestari servicii merchandising Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie donatie Monografie deducere casa de marcat Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila firma constructii Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila domeniu web Monografie contabila discount transport Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Achizitie casa de marcat monografie Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie restaurant Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie impozit pe profit Monografie drepturi de autor Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila creditare firma Monografie contabila credit IFN Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie taxare inversa vanzare cladire Monografie diurna. Mod de calcul diurna Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila fonduri europene nerambursabile Monografie contabila comert online Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila bar restaurant Monografie contabila licenta Windows si programe informatice Monografie contabila santier constructii Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila productie Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Monografie contabila BOLT/ UBER - servicii de transport alternativ Inregistrare contabila factura Glovo

Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina

INTREBARE: 

O societate din Romania este platitoare de TVA. Incheie un contract de colaborare cu o persoana fizica din Argentina, prin care persoana respectiva (detinatoare a echivalentului unei PFA in Argentina) urmeaza sa factureze lunar firmei din Romania servicii de dezvoltare software in suma fixa pe luna de 4.000 usd.

Ce implicatii fiscale exista din punctul de vedere al TVA si al tranzactiilor cu nerezindenti, eventual DAC6? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 09 Apr 2022 

Pentru achizitia efectuata, societatea din Romania datoreaza TVA in Romania prin aplicarea regimului de taxare inversa materializat prin formula contabila 4426 = 4427 deoarece serviciul este impozabil in Romania. In acest caz, sunt aplicabile prevederile regulii generale de la art. 278 alin. (2) conform careia locul prestarii serviciului se considera in Romania, la beneficiar.

In acest caz, beneficiarul este obligat la plata TVA conform prevederilor art. 307 alin. (2) din Codul fiscal conform caruia "(2) Taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 278 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei,...... "

Obligatia de plata a TVA se considera indeplinita daca persoana impozabila din Romania aplica regimul de taxare inversa conform prevederilor art. 326 "Plata taxei la buget" alin. (2) conform carora

"(1) Orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. 323 si 324.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoana impozabila inregistrata conform art. 316 va evidentia in decontul prevazut la art. 323, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 297 - 301, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile prevazute la art. 307 alin. (2) - (6)."

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala. 

Baza de impozitare TVA asupra careia se aplica cota standard TVA 19% se determina prin utilizarea cursului valutar al B.N.R. in vigoare la data emiterii facturii de catre prestator, data facturii fiind considerata data exigibilitatii TVA datorate bugetului de stat.

Valoarea achizitiei se evidentiaza in jurnalele pentru TVA intocmite pentru luna in care factura a fost emisa de catre vanzator, si se raporteaza:
- din punct de vedere fiscal: prin decontul de TVA cod 300 la randul 7 si 22 denumit "Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd. 5 si 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) ", fara reportarea sumei la randul 7.1 si 22.1, alocat doar pentru "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) ";
- din punct de vedere fiscal informativ: prin declaratia cod 394, in sectiunea F alocata tranzactiilor cu persoane impozabile stabilite pe teritoriul unui stat tert care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania.

DAC 6 urmareste depistarea acelor tranzactii transfrontaliere (desfasurate pe teritoriul mai multor state, dintre care cel putin unu trebuie sa fie stat membru UE), care sunt realizate in scopul obtinerii unui beneficiu fiscal. Altfel spus, cu scopul de a plati obligatii fiscale taxe si impozite mai mici.

DAC 6 vizeaza toate tipurile de taxe si impozite directe, excluzand taxa pe valoarea adaugata, taxele vamale, accizele si contributiile sociale. De asemenea, DAC 6 defineste 15 semne distinctive, in functie de care sunt judecate tranzactiile care trebuie raportate. Unele vor fi luate in considerare daca trec testul beneficiului principal obtinerea avantajului fiscal, in vreme ce altele atrag raportarea imediata platile transfrontaliere deductibile realizate intre doua sau mai multe intreprinderi asociate, in cazul in care destinatarul nu este rezident fiscal in nicio jurisdictie sau acea jurisdictie se afla pe lista celor necooperante.

Lista revizuita a UE la 24.02.2022, a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale cuprinde urmatoarele tari pe lista: Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad si Tobago, Insulele Virgine Americane si Vanuatu.

Prin urmare doar pentru plati catre beneficiari din tarile aflate in lista anterioara sau pentru urmarirea unui avantaj fIscal, in detrimentul avantajului economic, exista obligativitate de raportare DAC6.

Conform art. 223 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal redevente de la un rezident sunt venituri impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate.

In acest sens, termenul redeventa este definit in normele metodologice ca fiind orice suma care trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice proprietate sau drept prevazut la art. 7 pct. 36 din Codul fiscal, indiferent daca suma trebuie platita conform unui contract sau ca urmare a copierii ilegale sau a incalcarii drepturilor legale ale unei alte persoane.

In cazul unei tranzactii care implica transferul de software, incadrarea ca redeventa a sumei care trebuie platita depinde de natura drepturilor transferate.

In cazul unui transfer partial al dreptului de autor asupra unui software, suma care trebuie platita este o redeventa daca primitorul dobandeste dreptul de a utiliza acel software, astfel incat lipsa acestui drept constituie o incalcare a dreptului de autor. Exemple de astfel de tranzactii sunt transferurile de drepturi de a reproduce si distribui catre public orice software, precum si transferurile de drept de a modifica si a face public orice software.

In analiza caracterului unei tranzactii care implica transferul de software nu se tine cont de dreptul de a copia un program exclusiv in scopul de a permite exploatarea efectiva a programului de catre utilizator. In consecinta, o suma care trebuie platita nu este o redeventa daca singurul drept transferat este un drept limitat de a copia un program, in scopul de a permite utilizatorului sa-l exploateze.

Acelasi rezultat se aplica si pentru "drepturi de retea sau site", in care primitorul obtine dreptul de a face multiple copii ale unui program, exclusiv in scopul de a permite exploatarea programului pe mai multe computere sau in reteaua primitorului.

Nu reprezinta redevente sumele platite de intermediarii distribuitori ai unui software in baza unui contract prin care se acorda frecvent dreptul de distributie a unor exemplare ale software-ului, fara a da dreptul de reproducere. Distributia poate fi facuta pe suporturi tangibile sau pe cale electronica, fara ca distribuitorul sa aiba dreptul de a reproduce software-ul.

De asemenea, nu reprezinta redeventa suma platita pentru un software ce urmeaza a fi supus unui proces de personalizare in vederea instalarii sale. In aceste tranzactii, intermediarii distribuitori platesc numai pentru achizitionarea exemplarelor de software si nu pentru a exploata un drept de autor pentru software.

Suma care trebuie platita pentru folosirea sau dreptul de a folosi ideile sau principiile cu privire la un software, cum ar fi schemele logice, algoritmii sau limbajele de programare, este o redeventa.

Software este orice program sau serie de programe care contine instructiuni pentru un computer, atat pentru operarea computerului (software de operare), cat si pentru indeplinirea altor sarcini (software de aplicatie).

Asadar, incadrarea ca redeventa a sumei care trebuie platita depinde de natura drepturilor transferate, conform contractului. In cazul in care singurul drept transferat este un drept limitat de a copia/utiliza softul de operare, in scopul de a permite societatii sa-l exploateze, suma platita nu este o redeventa. Platile efectuate in cadrul acestor tipuri de tranzactii care permit folosirea efectiva a programului de catre utilizator sunt tratate ca fiind venituri comerciale prestare de servicii si nu redeventa. 

Dintre serviciile prestate in afara Romaniei sunt impozabile in Romania doar serviciile de management si consultanta conform art. 223 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal.Ca atare, serviciile constand in acordarea dreptului de explorare a unui soft nu sunt impozabile in Romania iar platitorul de venit nu are obligatii privind retinerea la sursa. In acest caz nu are relevanta faptul ca beneficiarul nu a prezentat un certificat de rezidenta fiscala.

Daca insa este vorba de un transfer partial al dreptului de autor asupra unui software si primitorul dobandeste dreptul de a utiliza acel software, astfel incat lipsa acestui drept constituie o incalcare a dreptului de autor sau daca suma este platita pentru folosirea sau dreptul de a folosi ideile sau principiile cu privire la acest soft atunci suma platita constituie o redeventa iar in lipsa certificatului de rezidenta fiscala platitorul de venit are obligatia sa retina la sursa impozit aplicand conta de 16% prevazuta la art. 224 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. Impozitul se declara in formularul 100 si 207. 

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala.