Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografii Contabile Rezolvate

Monografie contabila lichidare societate Monografie contabila garantii furnizori Monografie contabila asociatie non profit Monografie contabila vanzare mijloc fix amortizat / neamortizat Monografie contabila bacsis: detalii legislative si studiu de caz Monografie contabila obiecte de inventar Monografie contabila vanzare autoturism Monografie ONG: inregistrarea in contabilitate a activitatilor unui ONG Monografie dividende interimare Exemple inregistrari contabile institutii publice Monografie contabila rezerva legala Monografie contabila leasing financiar Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021 Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie prestari servicii merchandising Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie donatie Monografie deducere casa de marcat Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila firma constructii Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila domeniu web Monografie contabila discount transport Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Achizitie casa de marcat monografie Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie restaurant Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie impozit pe profit Monografie drepturi de autor Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila creditare firma Monografie contabila credit IFN Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie taxare inversa vanzare cladire Monografie diurna. Mod de calcul diurna Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila fonduri europene nerambursabile Monografie contabila comert online Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila bar restaurant Monografie contabila licenta Windows si programe informatice Monografie contabila santier constructii Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila productie Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Monografie contabila BOLT/ UBER - servicii de transport alternativ Inregistrare contabila factura Glovo

Monografie impozit pe profit

INTREBARE

Societatea inregistreaza la 31.12.2020 are profit brut in valoare de 100.000 lei, cheltuieli nedeductibile 50.000 lei din care sponsorizare 2.000 lei, cheltuiala cu impozitul de profit 40.000 lei (bonificatie aferenta trim. III 2020 in suma de 3.000 lei), 3.600 lei cost achizitie case de marcat achizitionate in anii 2018 si 2019.

Care este modul de calcul al impozitului pe profit - cheltuiala nedeductibila inregistrata in contul 691? Include sau nu bonificatia? Costul de achizitie al caselor de marcat este cheltuiala nedeductibila? Care este ordinea in care vor fi scazute din impozitul pe profit datorat sponsorizarea, bonificatia si costul de achizitie al caselor de marcat? 

 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 28 Ian 2021 

Profit brut = 100.000 lei
Chelt.nedeductibile = 50.000 lei (inclusiv sponsorizare si impozit profit)
Profit impozabil = 150.000 lei

Dpdv al bonificatiei
Cheltuiala cu impozitul pe profit, inregistrata in cont 691, nedeductibila dpdv fiscal, nu cuprinde si bonificatia de 10 %.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1 ind. 1) din OUG 33/2020, introdus prin OUG 99/2020, contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata prevazut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contribuabilii platitori de impozit pe venitul microintreprinderilor, care achita impozitul datorat trimestrial/plata anticipata trimestriala pana la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiaza de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat trimestrial/plati anticipate trimestriale.Prevederile OUG nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative au in vedere stimularea platii obligatiilor fiscale scadente catre bugetul de stat in aceste conditii speciale.

Se urmareste sustinerea persoanelor juridice care au capacitate financiara de plata, prin acordarea acestor reduceri la plata impozitului, reduceri care se contabilizeaza de catre persoanele juridice, direct, prin nota contabila ”691 = 4411”, cu suma calculata de societate diminuata cu valoarea bonificatiei.

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala. 

Prevederile OUG nr. 33/2020 stabilesc ca bonificatia se determina prin scaderea din impozitul datorat a cotei prevazute de Ordonanta, deci bonificatia se aplica direct, fara a fi necesara evidentierea ei in mod distinct in contabilitate intr-un cont anume.

In formularul 100 ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Opanaf nr. 587/2016, cu ultima modificare operata prin Opanaf nr. 935/2020, la primul rand nenumerotat se inscrie valoarea bonificatiei, la rd. 1 se trece suma calculata de societate (datorata), iar la rd. 3 rezulta suma de plata. Cu aceasta ultima suma v-ati inregistrat in evidenta contabila, cont 691.

Dpdv al deducerii casei de marcat
Potrivit prevederilor art. II alin. 2) din Legea 153 /2020, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale achizitionate si puse in functiune in anul 2018, in anul 2019, precum si al celor puse in functiune in anul 2020 inaintea intrarii in vigoare a prezentei legi va reprezenta sume asimilate cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar care se scad din impozitul pe profit al anului 2020. Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentului alineat, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

Art.25,alin.4, al Codului fiscal, care mentioneaza cheltuielile nedeductibile a fost modificat prin Legea nr. 153/2020 din 24 iulie 2020, prin adaugarea lit.t),

lit.t) cheltuielile reprezentand costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data punerii in functiune, potrivit legii; contribuabilii care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale scad costul lor de achizitie din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul in care au fost puse in functiune, in cazul in care acestia datoreaza impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul pe profit anual, in cazul contribuabililor care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit.

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit potrivit prevederilor prezentei litere se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit. 

Valoarea de achizitie a aparatelor de marcat nu se mai deduce din baza impozabila ci din impozitul datorat. Aceasta inseamna ca se va adauga la baza impozabila pentru anul 2020, dar se va scadea din impozitul determinat pentru trimestrul IV. Legea 153/2020 este actul normativ cu prevederi referitoare la scaderea anuala din impozitul pe afacere a costurilor curente cu achizitia caselor de marcat cu jurnal electronic ce se aplica de la 1 august 2020.

Contribuabilii care datoreaza impozit pe profit, la data determinarii impozitului pe profit pentru anul 2020, scad din impozitul pe profit si costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, achizitionate si puse in functiune in anul 2018, in anul 2019, precum si al celor puse in functiune in anul 2020 inaintea intrarii in vigoare a prezentei legi, cu conditia ca la data achizitiei respectivelor aparate de marcat electronice fiscale contribuabilii sa fi fost platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata prevazut de art. 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dpdv al sponsorizarii

Cheltuielile de sponsorizare sunt nedeductibile si se scad din impozitul pe profit potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal. 

i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;
2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.
In privinta ordinii pentru aplicarea facilitatilor, calculul nu este influentat deoarece impozitul pe profit se determina inainte de aplicarea facilitatilor. 

Pentru trimestrul IV 2020 nu se mai acorda bonificatie. Daca s-ar acorda o bonificatie pentru plata in termen, aceasta s-ar calcula aplicand procentul la valoarea impozitului rezultat dupa aplicarea celorlalte facilitati.
Asadar, in situatia data, calculul ar fi urmatorul:
Profit impozabil = 150.000 lei
Impozit 16 % = 24.000 lei
Sponsorizare dedusa= 2.000 lei (admisa 4.800 lei, adica 20%)
Casa de marcat = 3.600 lei (cu conditia adaugarii la baza impozabila)
Bonificatia nu a fost inregistrata ca atare, deci contul 691 nu o include; la trimestrul IV nu se calculeaza bonoficatie.
Rezulta impozit pe profit = 18.400 lei, dupa deducerea sponsorizarii si a casei de marcat.
Impozit pe profit de inregistrat pentru trimestrul IV 2020= 18.400-40.000= -21.600 lei
691 = 4411 - 21.600 lei

De fapt, noul formular 101 aprobat in data de 12.01.2021, prevede completarea la randurile 44, 46 si 49 a tuturor acestor sume scazute din impozitul pe profit.

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala.