Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografii Contabile Rezolvate

Monografie contabila lichidare societate Monografie contabila garantii furnizori Monografie contabila asociatie non profit Monografie contabila vanzare mijloc fix amortizat / neamortizat Monografie contabila bacsis: detalii legislative si studiu de caz Monografie contabila obiecte de inventar Monografie contabila vanzare autoturism Monografie ONG: inregistrarea in contabilitate a activitatilor unui ONG Monografie dividende interimare Exemple inregistrari contabile institutii publice Monografie contabila rezerva legala Monografie contabila leasing financiar Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021 Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie prestari servicii merchandising Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie donatie Monografie deducere casa de marcat Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila firma constructii Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila domeniu web Monografie contabila discount transport Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Achizitie casa de marcat monografie Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie restaurant Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie impozit pe profit Monografie drepturi de autor Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila creditare firma Monografie contabila credit IFN Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie taxare inversa vanzare cladire Monografie diurna. Mod de calcul diurna Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila fonduri europene nerambursabile Monografie contabila comert online Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila bar restaurant Monografie contabila licenta Windows si programe informatice Monografie contabila santier constructii Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila productie Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Monografie contabila BOLT/ UBER - servicii de transport alternativ Inregistrare contabila factura Glovo

Monografie contabila garantii furnizori

Garantiile de buna executie reprezinta instrumente financiare sau asigurari contractuale care au scopul de a asigura ca un contract este indeplinit conform termenilor si conditiilor stabilite. Aceste garantii sunt oferite de catre contractor (executant) catre beneficiarul contractului si servesc ca o forma de protectie impotriva nerealizarii sau a executarii necorespunzatoare a lucrarilor contractate. Prin studiile de caz prezentate in acest articol vom trata diverse aspecte fiscale pe care le implica garantiilor catre furnizori si vom prezenta monografii contabile specifice pentru aceste garantii de buna executie.

Garantii de buna executie. Monografie contabila


INTREBARE:

O societate din Romania, din domeniul transporturilor, urmeaza sa presteze servicii catre SUA. Formalitatile sunt indeplinite de catre o companie din SUA, care impune pentru aceasta colaborarea constituirea unui depozit. Societatea din Romania efectureaza transferul bancar pentru depozit si ulterior primeste un certificat de obligatiune, de valoarea depusa. Transferul are loc in data de 01mai, data certificatului este 10 mai.

Va rog sa ne indicati care ar fi cu monografia contabila.

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 16 Iun 2024

Din descrierea situatiei, depozitul constituit se recunoaste ca o garantie de buna executie in favoarea beneficiarului serviciilor.

Daca garantia se constituie pe termen scurt, aceasta poate fi evidentiata in contul 461.
In cazul unui contract pe termen mediu sau lung(mai mare de 1 an) se evidentiaza in imobilizari financiare, contul 2678.

Monografia contabila pentru garantia de buna executie este urmatoarea:

461 = 512 / 531 - creante pe termen scurt;
2678 = 512 / 531 -creante imobilizate pe termen mediu si lung;

CADRUL LEGAL

Oedin 1802 / 2014
265. - (1) La alte creante imobilizate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti.(2) In conturile de creante imobilizate reprezentand imprumuturi acordate se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobanzi, potrivit legii.(3) Entitatile care au evidentiate in contul de creante imobilizate creante imobilizate cu scadenta mai mare de un an, vor prezenta in bilant, la imobilizari financiare, numai partea cu scadenta mai mare de 12 luni, diferenta urmand a fi reflectata la creante.

Constituire garantie de buna executie - aspecte fiscale

INTREBARE:

In situatia constituirii garantiei de buna executie integral prin virament bancar (art. 40 alin. (1) din HG 395/2016), in termenul de 5 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica, viramentul poate fi efectuat in contul curent al autoritatii contractante (autoritatea contractanta este regie autonoma) sau ar trebui deschis de catre autoritatea contractanta un alt cont? Daca plata se face in contul curent, contractantul poate solicita dobanda de la autoritatea contractanta? Daca da, care este nivelul acesteia (modul de calcul)?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 06 Apr 2024

Contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la o institutie de credit bancara agreata de ambele parti.

In cazul in care autoritatea contractanta are calitatea de autoritate publica, institutie publica sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat (cazul dvs.) contractantul are obligatia de a deschide contul la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.

Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, fara TVA.

In conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016,parte integranta din Hotarare 395/2016 :

Paragraful 5

Garantia de buna executie

Art. 39. -
(1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de achizitie publica/contractului subsecvent.

(2) Abrogat(a)

(3) Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent.

(4) Abrogat(a)

(5) In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica.

Art. 40. -
(1) Abrogat(a)

(11) Garantia de buna executie constituita conform prevederilor art. 154 alin. (4) din Lege devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (5) aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) Abrogat(a)

(3) Abrogat(a)

(4) In cazul prevazut la art. 154 alin. (4) lit. d) din Lege, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la o institutie de credit bancara agreata de ambele parti.

(5) In cazul in care autoritatea contractanta are calitatea de autoritate publica, institutie publica sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligatia de a deschide contul la dispozitia autoritatii contractante, prevazut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.

(6) Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) si (5) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, fara TVA.

(7) Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prevazut la alin. (4) si (5) prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica/contractul subsecvent si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevazut la alin. (5) pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie.

(9) Contul de disponibil prevazut la alin. (4) si (5) este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

Art. 41. -
Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

Art. 42. - Abrogat(a)

Inchiderea garantiei de buna executie. Trecerea pe cheltuieli sau emiterea unui credit note

INTREBARE:

O societate comerciala a facturat lucrari de instalatii termice in suma de 100.000 lei. Pe aceeasi factura a evidentiat o garantie de buna executie in suma de 10.000 lei. (pe factura apare cu plus pozitia 1 cu suma de 100.000 de lei si cu minus pozitia 2 cu suma de 10.000 lei, total factura 90.000 de lei).

NC au fost:

4111 = 704 100 .000 lei

2678 = 4111 10.000 lei - garantia.

- suma inregistrata pe venituri a fost de 100.000 lei;

- suma incasata efectiv a fost de 90.000 de lei.

La finalul lucrarii, cele 2 firme (executantul si beneficiarul) au convenit in scris ca se renunta la garantia de 10.000 de lei si ca beneficiarul nu o mai plateste. Cum se stinge contul de garantie? Prin trecerea pe cheltuiala? Si daca da, aceasta cheltuiala este deductibila sau prin emiterea unei facturi storno? Mentionez ca executantul lucrarii este din Romania, iar beneficiarul din Olanda. Facturile au fost emise in euro (doar am exemplificat in echivalent lei).
 

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala. SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 28 Mar 2024

Se poate inchide (anula) garantia de buna executie prin trecerea pe cheltuieli. In opinia mea, in acest caz, as incadra-o mai mult ca pe o cheltuiala nedeductibila. In schimb, daca exista un acord comercial cu clientul, as interpreta acest acord mai mult ca un acord prin care se acorda o anumita reducere comerciala. In aceasta situatie, consider ca ar trebui emis un credit note (nota de credit).

Un credit note este un document financiar emis de catre un furnizor sau un vanzator catre un client pentru a corecta sau a compensa o tranzactie anterioara. Acesta este utilizat in situatiile in care este necesar sa se ajusteze suma datorata in urma unei tranzactii anterioare.

Credit note-urile sunt emise in diverse situatii, cum ar fi:
 
  • Returnarea produselor: Atunci cand un client returneaza bunuri achizitionate anterior, furnizorul emite un credit note pentru a compensa valoarea bunurilor returnate.
  • Reduceri si rambursari: Daca un client are dreptul la o reducere sau o rambursare pentru un produs sau serviciu, furnizorul emite un credit note pentru a reflecta aceasta ajustare financiara.
  • Corectii de facturare: In cazul in care o factura a fost emisa gresit sau contine erori, un credit note poate fi emis pentru a corecta aceste erori si a ajusta soldul.
In general, un credit note contine informatii precum numarul notei de credit, data emiterii, detalii despre tranzactia initiala (cum ar fi numarul si data facturii initiale), precum si informatii despre produsele sau serviciile pentru care se emite creditul.

Documentul emis pentru reducerea comerciala acordata, fie credit note emis in negru, fie factura pentru reducere comerciala emisa in rosu, se inregistreaza prin formula contabila:
709 = 411

In concluzie, inchiderea unei garantii de buna executie se poate face astfel:

1. Trecerea pe cheltuieli: Daca se considera ca renuntarea la garantie nu este legata de o reducere comerciala sau de o ajustare a pretului convenit initial, atunci se poate inregistra aceasta suma ca o cheltuiala. Totusi, este important sa se tina cont ca aceasta cheltuiala ar putea fi considerata nedeductibila.

2. Emiterea unei facturi de stornare (credit note): Daca exista un acord comercial intre parti si renuntarea la garantie poate fi considerata o reducere comerciala, atunci se poate emite un credit note (nota de credit) pentru a reflecta acest acord. Acest document ar corecta factura initiala si ar ajusta inregistrarile contabile corespunzator. In acest caz, formula contabila ar fi 709 (Reduceri comerciale acordate) = 4111 (Venituri din vanzarea produselor si prestarea serviciilor).

Monografie contabila garantie furnizor

INTREBARE:

Am o factura de cumparare care are 2 subpuncte separate: 'Garantie chirie' si 'Garantie cheltuieli spatii comune echivalent 2 luni cheltuieli spatii comune'.

Cum se inregistreaza cea din urma?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 14 Mar 2024

A doua garantie se inregistreaza la fel ca prima, adica se urmeaza tratamentul contabil si fiscal al garantiilor acordate.
Garantia nu intra in sfera TVA deoarece nu sunt indeplinite cumulativ prevederile art. 268 alin. (1) din codul fiscal.

Din punct de vedere contabil se va folosi contul 267 conform OMFP 1802/2014.

Monografia contabila este:
267 = 401 pentru ambele tipuri de garantii.

Constituire provizioane pentru garantii

INTREBARE:

O firma vinde utilaje si ofera garantii pentru o perioada de 5 ani. Aceste garantii nu se retin de catre beneficiar, ci doar se stipuleaza in contract. Practic, nu avem un cuantum. Se poate constitui provizion pentru aceste garantii?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 21 Feb 2024

Presupun ca societatea acorda garantii pentru eventualele reparatii ale utilajelor care pot aparea pe perioada celor 5 ani.

Potrivit pct. 369-377 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, societatea prestatoare are posibilitatea constituirii de provizioane pentru activitatea de reparatii in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor.

Valoarea unui provizion reprezinta cea mai buna estimare a cheltuielilor probabile sau, in cazul unei obligatii, a sumei necesare pentru stingerea acesteia.

Daca societatea are constituite provizioane pentru cheltuielile legate de activitatea de reparatii in perioada de garantie, partea din aceste provizioane care se reduce sau se anuleaza va fi considerata un venit impozabil la calculul rezultatului fiscal, cheltuielile de constituire fiind deductibile conform prevederilor art. 26 din Codul fiscal.

Art. 26 - Provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve

(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor/ajustarilor pentru depreciere, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:
b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor. Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor se deduc trimestrial/anual numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului/anului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in conventiile incheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazut in tariful lucrarilor executate ori serviciilor prestate;

Taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de materiale si servicii necesare lucrarilor de reparatii in perioada de garantie este deductibla, conform art. 297 din Codul fiscal, intrucat aceste achizitii sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile, respectiv a productiei si montajului de ferestre si usi din PVC pentru care se asigura perioada de garantie de 2 ani conform clauzelor contractuale.

Art. 297 - Sfera de aplicare a dreptului de deducere

(4) Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:
a) operatiuni taxabile;

Avand in vedere prevederile legale de mai sus, in opinia mea, daca in contract nu este stabilit un anumt cuantum, in cazul in care societatea este platitoare de impozit pe profit, trebuie modificat contractul si stabilit prin contract un procent in care furnizorul suporta reparatiile.

Monografia contabila propusa pentru constituirea de provizioane pentru garantii este urmatoarea:

Inregistrarea constituirii de provizioane pentru garantii acordate clientilor:
6812 = 1512

Achizitia de materiale si servicii necesare lucrarilor de reparatii in perioada de garantie:
% = 401
30x
62x
4426

Efectuarea lucrarilor de reparatii in perioada de garantie:
60x = 30x
641 = 421 cu eventuala manopera

Reluarea partiala sau totala la venituri a provizionelor pentru garantii acordate clientilor:
1512 = 7812

In concluzie, in opinia mea, se pot constitui provizioane pentru garantii.