Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografii Contabile Rezolvate

Monografie contabila lichidare societate Monografie contabila garantii furnizori Monografie contabila asociatie non profit Monografie contabila vanzare mijloc fix amortizat / neamortizat Monografie contabila bacsis: detalii legislative si studiu de caz Monografie contabila obiecte de inventar Monografie contabila vanzare autoturism Monografie ONG: inregistrarea in contabilitate a activitatilor unui ONG Monografie dividende interimare Exemple inregistrari contabile institutii publice Monografie contabila rezerva legala Monografie contabila leasing financiar Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021 Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie prestari servicii merchandising Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie donatie Monografie deducere casa de marcat Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila firma constructii Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila domeniu web Monografie contabila discount transport Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Achizitie casa de marcat monografie Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie restaurant Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie impozit pe profit Monografie drepturi de autor Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila creditare firma Monografie contabila credit IFN Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie taxare inversa vanzare cladire Monografie diurna. Mod de calcul diurna Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila fonduri europene nerambursabile Monografie contabila comert online Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila bar restaurant Monografie contabila licenta Windows si programe informatice Monografie contabila santier constructii Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila productie Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Monografie contabila BOLT/ UBER - servicii de transport alternativ Inregistrare contabila factura Glovo

Monografie contabila vanzare autoturism

Vanzarea unui autoturism de catre o companie implica o serie de operatiuni contabile care trebuie inregistrate corect in conformitate cu standardele contabile si reglementarile fiscale. Monografia contabila pentru vanzarea unui autoturism include mai multe inregistrari, precum inregistrarea venitului obtinut din vanzare, scoaterea din gestiune a autoturismului, calculul amortizarii si tratarea oricaror taxe sau impozite aferente tranzactiei. Va prezentam mai jos mai multe spete contabile utile privind vanzarea unui autoturism pe firma. 

Monografie contabila pentru vanzarea unui autoturism catre un asociat. Implicatii fiscale

INTREBARE:

Societatea a vandut catre asociat un autoturism la valoarea de piata. Autoturismul a fost achizitionat cu 3 ani in urma (factura de achizitie cu TVA). Asociatul are dubla cetatenie, astfel, s-a facut factura de export (extracomunitar, fara TVA).

La vanzare trebuie ajustat sau nu TVA-ul?

Asociatul a creditat societatea, poate fi compensata aceasta factura cu creditarea?

Care ar fi monografia contabila si implicatiile fiscale? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 15 Apr 2024 

Obligatii fiscale pentru vanzarea unui autoturism

Potrivit prevederilor art.294 alin.(1) lit.a) si b) Cod fiscal, sunt scutite de taxa:
 • livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau;
 • livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau
Daca bunurile in cazul d-voastra, autoturismul sunt transportate in afara Uniunii Europene de catre vanzator sau de alta persoana in contul sau, operatiunea este scutita de TVA in conditiile art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si instructiunilor de aplicare a scutirii aprobate prin OMFP 103/2016

Conform precizarilor din OMFP 103/2016 scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica de furnizorul care realizeaza livrarea cu documentele prevazute la art. 2 alin. (2), respectiv:
a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;
b) unul dintre urmatoarele documente:
 •     certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau
 •     exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire; sau
 •     in cazul produselor accizabile deplasate in regim suspensiv de accize utilizand EMCS, raportul de export inaintat expeditorului prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul UE.
Conform art.2 alin.4 din Instructiuni In cazul in care furnizorul este stabilit in Uniunea Europeana, dar nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta sa detina declaratia vamala de export, in care datele sale de identificare si seria si/sau numarul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate in afara Uniunii Europene sa fie mentionate in caseta 44.

Astfel, veti aplica aceasta scutire cu drept de deducere daca o puteti justifica cu documentele mai sus mentionate.

Daca nu puteti justifica scutirea cu aceste documente, factura se emite cu TVA.

Presupun ca aveti aceste documente si operatiunea este considerata astfel ca fiind o livrare de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau.

Potrivit art. 268 - Operatiuni impozabile
(9) Operatiunile impozabile pot fi:
(...)
b) operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa, dar este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. In prezentul titlu aceste operatiuni sunt prevazute la art. 2921 si art. 294 - 296;

In situatia dvs. aceasta este o livrare de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau, ca urmare este o operatiune scutita de TVA cu drept de deducere.

Fiind o operatiune scutita cu drept de deducere nu aveti obligatia de ajustare a TVA dedus la achizitie.

In ceea ce priveste compensarea debitului rezultat din vanzarea autoturismului cu datoriile rezultate din creaditarea efectuata de catre asociat, Codul civil arata la art. 1616 si 1617 urmatoarele
 • Datoriile reciproce se sting prin compensatie pana la concurenta celei mai mici dintre ele. 
 • Compensatia opereaza de plin drept de indata ce exista doua datorii certe, lichide si exigibile, oricare ar fi izvorul lor, si care au ca obiect o suma de bani sau o anumita cantitate de bunuri fungibile de aceeasi natura.
 •  parte poate cere lichidarea judiciara a unei datorii pentru a putea opune compensatia.
 • Oricare dintre parti poate renunta, in mod expres ori tacit, la compensatie.
Ca urmare datoriile reciproce se sting prin compensatie pana la concurenta celei mai mici dintre ele, dar pentru a fi operata in contabilitate trebuie sa fie intocmit un document justificativ in acest sens, respectiv un Proces verbal de compensare care trebuie semnat de ambele parti. Atasat acestui document trebuie sa aveti facturile care urmeaza a fi compensate si contractele de imprumut aferente.

Inregistrari contabile pentru vanzarea unui autoturism catre asociat

1. Vanzarea autoturismului
461 = 7583 ( pretul de vanzare)

2. Descarcarea din gestiune:
% = 2133 (valoarea autoturismului inregistrata in contabilitate)
2813 (valoarea amortizata a autoturismului inregistrata in contabilitate)
6583 ( valoarea neamortizata a autoturismului inregistrata in contabilitate)

3. Compensarea datoriei fata de asociat cu creanta rezultata din vanzarea autoturismului pana la concurenta celei mai mici dintre ele
455 = 461 

Monografie contabila pentru vanzarea unui autoturism achizitionat prin leasing

INTREBARE:

Societatea a vandut unui tert (persoana juridica) un autoturism in luna martie 2024 la valoarea de 120.000 lei (inclusiv tva). Autoturismul a fost achizitionat in leasing, fiind achitat integral la 30.09.2023, tva fiind dedusa 50%. La data vanzarii, valoarea amortizata a fost de 185.500 lei, iar ramasa 24.500 lei. Sunt corecte inregistrarile contabile si tratamentul fiscal de mai jos?

4111 = 7853 100.840,34 lei (venituri impozabile la calculul impozitului pe profit)

4111 = 4427 19.159,66 lei (tva colectata)

2813 = 2133 185.500 lei

6583 = 2133 24.500 lei (cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit)

Se mentioneaza: din cheltuielile cu amortizarea in suma de 185.500 lei, in perioada octombrie 2019-februarie 2024 au fost considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit in suma de 106.000 lei. 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 06 Apr 2024 

Potrivit art. 305 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal, ajustarea taxei deductibile se efectueaza in situatia in care un bun de capital al carui drept de deducere a fost integral sau partial limitat face obiectul oricarei operatiuni pentru care taxa este deductibila.

In cazul unei livrari de bunuri, valoarea suplimentara a taxei de dedus se limiteaza la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv.

Daca auto a fost achizitionat in septembrie 2019 perioada de ajustare este 2019-2023, prin urmare anul 2024 este in afara perioadei de ajustare.

La vanzarea autoturismului se inregistreaza
411 = % 120.000
7583 100.840,34
4427 19.159,66

Venitul este impozabil

Descarcarea din gestiune a autoturismului vandut
% = 2133 210.000 lei
2813 185.500
6583 24.500

In ceea ce priveste deducerea cheltuielilor

Potrivit art. 28 alin (17) din Codul Fiscal pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila.
Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala, cu exceptia celor prevazute la alin. (14).

Alin (14) prevede ca pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, in limita a 1.500 lei/luna.

Pentru perioada octombrie 2019- februarie 2024 53 luni, amortizarea fiscala este 1500 lei x 53 = 79.500 lei.
La cedarea autoturismului cheltuiala de 24.500 lei este cheltuiala deductibila. 
 

Vezi AICI alte cateva sute de MONOGRAFII CONTABILE alcatuite de specialisti in domeniu si ACTUALIZATE la zi >> Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile. 

Monografie contabila vanzare autoturism ONG pe teritoriul Romaniei

INTREBARE:

Care este regimul de vanzare al unui autoturism complet amortizat achizitionat din Germania, daca acesta se vinde catre persoana fizica/juridica (tva, pret de vanzare, inregistrari in contabilitate)? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 01 Apr 2024 

Daca vanzarea se va realiza catre o PF/PJ romana pe teritoriul Romaniei, vom avea aceleasi implicatii contabile si fiscale, indiferent ca ne referim la un client PF sau client PJ.

Societatea noastra este platitoare de TVA, iar autotursimul nu mai poate fiind considerat nou (fiind amortizat), prin urmare societatea va trebui sa colecteze TVA 19% la vanzarea autotursimului.

Monografie vanzare autoturism

1. Inregistrarea facturii de vanzare a autoturismului:
461 =    %           11.900 lei (total factura)
             7583       10.000 lei (pretul de vanzare)
              4427         1.900 lei (TVA 19%)
 
Observatie: Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 ne indica sa folosim contul 461 Debitori diversi, in loc de contul 4111 Clienti, atunci cand realizam o vanzare de imobilizari, deoarece este vorba de o vanzare ocazionala ce nu se include in cifra de afaceri a societatii (la vanzare vom folosi contul 7583).
 
2. Descarcarea din gestiune a autoturismului complet amortizat:
2813 = 2133   Valoarea de intrare a autoturismului
 
Din punct de vedere fiscal, factura de vanzare se va declara in declaratia 300 la randul 9 si in declaratia 394, fiind o livrare locala realizata pe teritoriul Romaniei. 

Obligatii fiscale vanzare autoturism catre PF din Belgia

INTREBARE:

Societatea vrea sa vanda un autoturism amortizat integral catre o persoana fizica din Belgia.

Factura se intocmeste cu sau fara TVA? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 21 Mar 2024 

Ne-ar fi ajutat mult daca ati fi putut sa ne furnizati mai multe informatii cu privire la autoturismul vandut, deoarece pot exista mai multe situatii. Este vorba despre un autoturism nou sau second-hand? Autoturismul a fost achizitionat in baza regimului bunurilor second-hand conform art. 312 din Codul fiscal?
 
In randurile ce urmeaza, o sa presupun ca autoturismul nu a fost achizitionat in baza regimului bunurilor second hand si totodata nu este vorba de un autoturism nou (deduc aceasta informatie gandindu-ma ca bunul este deja integral amortizat).
 
Mai departe, va propun sa urmarim baza legala si sa punctam informatie acolo unde este necesar:
 
Codul fiscal mentioneaza  la art. 294 alin. a) si b) ca sunt scutite de taxa urmatoarele:

„a) livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care actioneaza ca atare in alt stat membru decat cel in care incepe expedierea sau transportul bunurilor, care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, cu exceptia:
1. livrarilor intracomunitare efectuate de o intreprindere mica, altele decat livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi;
2. livrarilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform prevederilor art. 312;

b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA;"

In ipoteza in care cumparatorul persoana fizica nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru:
 • nu suntem in situatia unei livrari intracomunitare de bunuri scutita conform art. 294 alin. (2) lit a).
Observatie: Mentionez ca - pe langa codul valid de TVA al cumparatorului - mai sunt o serie de conditiii de indeplinit (pentru a fi in situatia unei livrari intracomunitare scutite) precum: dovada transportului, detinerea documentelor de livrare, declararea corecta in D390 etc.
 • dar nici in situatia unei livrari intracomunitare scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b) cata vreme mijlocul de transport nu este nou.
Concluzie:

Operatiunea de livrare a mijlocului de transport catre o persoana fizica cu domiciliul in Belgia este o operatiune taxabila in Romania, se aplica TVA 19%, locul livrarii fiind Romania conform art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal „locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert.”
 
Vanzarea se declara la rd. 9 in D300, in D394 la cartusul D si nu se declara in D390. 
 

Vezi AICI  mai multe monografii pentru ONG-uri, dar si alte cateva sute de  MONOGRAFII CONTABILE alcatuite de specialisti in domeniu si ACTUALIZATE la zi >> Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile.