Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografii Contabile Rezolvate

Monografie contabila lichidare societate Monografie contabila garantii furnizori Monografie contabila asociatie non profit Monografie contabila vanzare mijloc fix amortizat / neamortizat Monografie contabila bacsis: detalii legislative si studiu de caz Monografie contabila obiecte de inventar Monografie contabila vanzare autoturism Monografie ONG: inregistrarea in contabilitate a activitatilor unui ONG Monografie dividende interimare Exemple inregistrari contabile institutii publice Monografie contabila rezerva legala Monografie contabila leasing financiar Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021 Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie prestari servicii merchandising Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie donatie Monografie deducere casa de marcat Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila firma constructii Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila domeniu web Monografie contabila discount transport Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Achizitie casa de marcat monografie Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie restaurant Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie impozit pe profit Monografie drepturi de autor Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila creditare firma Monografie contabila credit IFN Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie taxare inversa vanzare cladire Monografie diurna. Mod de calcul diurna Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila fonduri europene nerambursabile Monografie contabila comert online Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila bar restaurant Monografie contabila licenta Windows si programe informatice Monografie contabila santier constructii Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila productie Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Monografie contabila BOLT/ UBER - servicii de transport alternativ Inregistrare contabila factura Glovo

Monografie contabila lichidare societate

Lichidarea unei societati reprezinta un proces complex si delicat, care implica inchiderea activitatilor comerciale, plata datoriilor si distribuirea activelor ramase catre actionari sau asociati. In contextul contabil, acest proces necesita o atentie deosebita pentru a asigura o reflectare corecta si completa a tuturor tranzactiilor implicate, respectand in acelasi timp reglementarile legale si standardele contabile in vigoare. In acest articol va prezentam aspecte fiscale si contabile privind lichidarea unei societati, oferindu-va spre analiza si monografii contabile aplicabile acestei situatii. 

Lichidare societate cu cladire. Monografie contabila

INTREBARE:

O societate a inceput procedurile de radiere prin dizolvare. Bunurile raman celor doi asociati.

Capital social 1.000

Rezerve legale 200

Rezerve din reevaluare sold c 6.1681

Rezultat reportat 65.500

Valoare cladire 170.000

Amortizare cladire 85.500

Care este monografia contabila?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 16 Mai 2024

In speta prezentata este necesar sa parcurgeti anumite etape premergatoare lichidarii propriu zise.

Mai intai este necesar sa realizati un raport de reevaluare cladire in vederea vanzarii.

In regim de scutire:
411 = 7583

In regim de taxare:
411 = % 7583, 4427

Scoatere din evidenta:
6583 = 212
2812 = 212

Ca o regula generala, tinand seama de prevederile art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, operatiunea de livrare a unui imobil vechi, adica dupa expirarea datei de 31 decembrie a anului urmator primei ocupari, este scutita de TVA, fara drept de deducere.

De asemenea, conform dispozitiilor art. 292 alin. (3) din Codul fiscal, livrarea unei constructii vechi se poate taxa prin optiune, caz in care optiunea se notifica organelor fiscale competente si se va exercita de la data inscrisa in notificare. O copie de pe notificare se transmite clientului. Depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare si nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. 297 - 301 din Codul fiscal.

Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei, si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator. In situatia in care optiunea se exercita numai pentru o parte din bunul imobil, aceasta parte din bunul imobil care se intentioneaza a fi utilizata pentru operatiuni taxabile se comunica in notificarea transmisa organului fiscal.

In cazul in care constructiile se vand, deoarece sunteti platitori de impozit pe profit impozitati rezerva concomitent cu deducerea cheltuielii din 6583.

Art. 26 alin. (6) din Codul fiscal:
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.

Vanzarea imobilelor:
4111/461 = 7583

Scoaterea din gestiune:
6583 = 212

Capitalizarea rezervei la scoaterea din gestiune a activului:
105 = 1175

Dupa ce parcurgeti aceste operatiuni, trebuie reanalizata balanta si soldurile contabile.

Nu exista alta modalitate de transfer a bunurilor ce apartin unei societati comerciale in afara de transferul cu plata, facturarea respectivei cladiri la pretul pietei, nu la pret preferential.

La terminarea lichidarii se datoreaza impozit pe veniturile rezultate in urma lichidarii, respectiv asupra excedentului distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare conform art. 94 alin. 11 din Codul fiscal si pct. 23 alin. 2 din Normele metodologice. Se determina suma reprezentand diferenta intre valoarea elementelor de activ si sumele reprezentand datoriile societatii si, ulterior, se determina excedentul acestei sume peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

Potrivit pct. 97 alin. 5 din Codul fiscal si pct. 25 din Normele metodologice obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului pe venit de 10% revine reprezentantului legal al persoanei juridice. Impozitul retinut este final si se achita la bugetul de stat pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de reprezentantul legal al persoanei juridice (societatii). Daca firma are disponibilitati mai mari decat capitalul social, precum si pierdere, atunci din disponibil se va scadea pierderea si capitalul social, iar diferenta reprezinta venit rezultat din lichidare impozabil.

Lichidare societate - aspecte fiscale si monografie contabila

INTREBARE:

O societate comerciala, al carei actionar majoritar este o alta societate comerciala, este in proces de lichidare. Bunurile care nu au fost vandute si aflate in patrimoniul societatii care se lichideaza sunt transferate actionarului majoritar. Mentionam faptul ca la data transferului valoarea acestor bunuri rezultata din raportul de evaluare, este cu mult mai mare decat capitalul social subscris si varsat.

Acest transfer de active (terenuri + cladiri) catre actionari genereaza venituri impozabile (7583) luate in considerare la calculul impozitului pe profit al societatii care se lichideaza? La calculul impozitului pe profit baza impozabila se diminueaza cu contravaloarea capitalului social detinut de catre actionari, avand in vedere faptul ca activele ramase in patrimoniu sunt transferate integral catre actionari? Ce obligatii fiscale mai are societate care se lichideaza?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 04 Mai 2024

Avand in vedere ca asociatul unic urmeaza sa preia activele societatii, se va tine cont de prevederile pct. 23 din Normele metodologice date in aplicarea art. 94 alin. 11 din Codul fiscal conform carora, in cazul lichidarii unei persoane juridice, la transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociati/actionari activele din situatiile financiare vor fi evaluate la valoarea justa, respectiv pretul de piata.

Baza legala:

La pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice, se prevede ca:

“(2) In sensul art. 94 alin. (11) In cazul lichidarii unei persoane juridice, la transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociati/actionari activele din situatiile financiare vor fi evaluate la valoarea justa, respectiv pretul de piata.

Baza impozabila in cazul lichidarii unei persoane juridice se stabileste astfel:
a) determinarea sumei reprezentand diferenta intre valoarea elementelor de activ si sumele reprezentand datoriile societatii;
b) determinarea excedentului sumei stabilite la lit. a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.”

Astfel, in situatia lichidarii, venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

Nu scapam din pacate nici de impozitarea excedentului rezultat la calculul impozitului pe profit, conform art. 23 lit. c) din Codul fiscal:
 
“c) valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentand majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare, cu exceptia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la lit. i) si j);”

Ce ar mai fi important de spus este faptul ca toate operatiunile contabile de lichidare (plata datoriilor, incasarea creantelor sau renuntarea la ele, distribuirea patrimoniului catre asociat, etc) si de partaj vor fi cuprinse in Raportul de lichidare. Trecerea imobilizarilor din proprietatea societatii in proprietatea asociatului reprezinta o vanzare catre acesta, iar pretul vanzarii se va face la valoarea justa, respectiv pretul de piata.

Dpdv TVA, art. 270 alin (5) din Codul fiscal prevede ca orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.

Preluarea activelor se va face prin emiterea facturii, care se va prezenta si la notar si pe baza careia se vor intocmi documentele, de transfer din patrimoniul persoanei juridice in patrimoniul persoanei fizice.

Monografiile contabile aferenti pasilor de lichidare a societatii vor fi:

1. Preluarea imobilizarilor de catre asociat:
461 = %
7583
4427

2. Scoaterea din gestiune a imobilizarilor:
% = 21x
281x valoare amortizata
6583 valoare neamortizata

3. Inchidere cont 461:
456 = 461

4. Partajul capitalului social:
1012 = 456

5. Partajul rezervelor:
1061/1068 = 456
 

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala. 

Lichidare societate. Transfer active catre asociatul unic

INTREBARE:

Doresc sa lichidez o SC, dar inainte de aceasta vreau sa achizitionez un autoturism din UE (firma este platitoare de TVA). Firma detine si un apartament in patrimoniu care impreuna cu autoturismul achizitionat vreau sa treaca in patrimoniul asociatului unic dupa inchiderea acesteia.

Care ar fi regimul TVA? Il plateste asociatul pentru imobil si autoturism sau prin hotararea de lichidare a SC acestea trec in posesia acestuia pur si simplu?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 23 Apr 2024

Avand in vedere ca asociatul unic urmeaza sa preia activele societatii, se va tine cont de prevederile pct. 23 din Normele metodologice date in aplicarea art. 94 alin. 11 din Codul fiscal conform carora, in cazul lichidarii unei persoane juridice, la transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociati/actionari activele din situatiile financiare vor fi evaluate la valoarea justa, respectiv pretul de piata.

Conform art. 94 alin. (11) din Codul fiscal, venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. Se considera venituri din lichidarea unei persoane juridice, din punct de vedere fiscal, si veniturile obtinute in cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decat cele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi. Venitul impozabil reprezinta diferenta intre distributiile in bani sau in natura efectuate peste valoarea fiscala a titlurilor de valoare.

La pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice, se prevede ca:

(2) In sensul art. 94 alin. (11) In cazul lichidarii unei persoane juridice, la transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociati/actionari activele din situatiile financiare vor fi evaluate la valoarea justa, respectiv pretul de piata.

Baza impozabila in cazul lichidarii unei persoane juridice se stabileste astfel:
a) determinarea sumei reprezentand diferenta intre valoarea elementelor de activ si sumele reprezentand datoriile societatii;
b) determinarea excedentului sumei stabilite la lit. a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

Astfel, in situatia lichidarii, venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

Conform prevederilor de la art. 97 alin. (5) din Codul fiscal, venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezinta distributii in bani sau in natura ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi se impun cu o cota de 10%, impozitul fiind final.

Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa in cazul lichidarii persoanei juridice se plateste pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost distribuit venitul reprezentand reducerea capitalului social.

Asadar, baza impozabila a eventualului impozit pe veniturile realizate din lichidare se calculeaza determinand diferenta intre valoarea elementelor de activ si sumele reprezentand datoriile societatii si, ulterior, se determina excedentul acestei sume peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare, la care se aplica impozitul de 10%.

Toate operatiunile contabile de lichidare (plata datoriilor, incasarea creantelor sau renuntarea la ele, distribuirea patrimoniului catre asociat, etc) si de partaj vor fi cuprinse in Raportul de lichidare.

Trecerea imobilizarilor (apartament plus autoturism) din proprietatea societatii in proprietatea asociatului reprezinta o vanzare catre acesta, iar pretul vanzarii se va face la valoarea justa, respectiv pretul de piata.

Dpdv TVA, art. 270 alin (5) din Codul fiscal prevede ca orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.

Preluarea activelor se va face prin emiterea facturii, care se va prezenta si la notar si pe baza careia se vor intocmi documentele, de transfer din patrimoniul persoanei juridice in patrimoniul persoanei fizice.

Monografia contabila pentru lichidarea societatii include urmatoarele inregistrari:

Preluarea imobilizarilor de catre asociat:
461 = %
7583
4427

Scoaterea din gestiune a imobilizarilor:
% = 21x
281x valaoare amortizata
6583 valoare neamortizata

Inchidere cont 461:
456 = 461

TVA rezultat va fi platit la bugetul statului de catre societate, prin depunerea D300 la ANAF.

Partajul capitalului social:
1012 = 456

Partajul rezervelor:
1061/1068 = 456

Lichidare societate cu teren reevaluat

INTREBARE:

O societate are ca si aport la capital social un teren. Doreste sa faca reevaluarea la teren si sa majoreze capitalul social. Ulterior doreste sa lichideze societatea. Luam in calcul si ca societatea este platitoare impozit pe profit si ca este venit microintreprindere.

In urma reevaluarii ce impozite s-ar plati? Are voie sa majoreze capitalul social la valoarea reevaluata? In urma lichidarii voluntare, ce impozite se platesc de catre societate la transferul terenului de la societate catre asociatul unic si ce impozit se plateste de catre asociatul unic? Care sunt inregistrarile contabile efectuate, folosind un exemplu?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 30 Mar 2024

Conform art 210 alin. (1) legea 31/1990 Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
(2) De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, 74 ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
(3) Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

In concluzie reevaluarea terenului nu va duce la majorarea capitalului social, ci se va include in rezerve din reevaluare.

Conform omfp 1802/2014 pct.109. (1) Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat.
(2) In sensul prezentelor reglementari, castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care sa constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. In acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

112. Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care reprezinta un castig efectiv realizat.
113. Cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 109 112, rezerva din reevaluare nu poate fi redusa.
114. In cazul terenurilor si cladirilor care au fost reevaluate si au facut obiectul unei cedari partiale, la scoaterea din evidenta a acestora, diferenta din reevaluare aferenta partii cedate se considera surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunzator valorii contabile a terenurilor, respectiv a cladirilor, scoase din evidenta, si se evidentiaza in contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare"

In concluzie, cu ocazia lichidarii societatii are loc valorificarea activelor, iar la scoaterea din evidenta a terenului, surplusul din reevaluare din contului 105 reprezinta un castig si este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat.

Monografia contabila:

Ajustare tva daca e cazul:
635 = 4426
1012 = 456
456 = 211

Din punct de vedere de vedere fiscal

Conform art 26 alin. (5) Codul Fiscal Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa, inclusiv rezerva legala, se include in rezultatul fiscal, ca venituri impozabile sau elemente similare veniturilor, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii sub orice forma, fuziunii contribuabilului sau oricarui altui motiv.

Conform art 26 alin 6 din Codul fiscal prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.

Prin urmare, cu ocazia lichidarii societatii soldul contului 105 se impoziteaza ca elemente similare veniturilor.

Conform pct 5 alin (2) lit b) din NM date in aplicarea art 26 Exemple de elemente similare veniturilor: rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe si a imobilizarilor necorporale, potrivit prevederilor art. 26 alin. (6) si (7) din Codul fiscal.

Conform pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice date in aplicarea art. 94 alin. (11) din Codul fiscal, in cazul lichidarii unei persoane juridice, la transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociati/actionari activele din situatiile financiare vor fi evaluate la valoarea justa, respectiv pretul de piata.

Baza impozabila in cazul lichidarii unei persoane juridice se stabileste astfel:
a) determinarea sumei reprezentand diferenta intre valoarea elementelor de activ si sumele reprezentand datoriile societatii;
b) determinarea excedentului sumei stabilite la lit. a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezinta distributii in bani sau in natura ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi se impun cu o cota de 10%, impozitul fiind final.

Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa in cazul lichidarii persoanei juridice se plateste pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost distribuit venitul reprezentand reducerea capitalului social.

Lichidare societate cu datorii la buget

INTREBARE:

Administratorul unic al unei firme care este si asociat unic doreste sa transfere prin vanzare activele societatii la persoana fizica incepand cu anul 2024, deoarece vrea sa lichideze firma pentru ca are datorii si ANAF si furnizori neachitati.

Ce documente se intocmesc si care sunt procedurile pe care trebuie sa le parcurga in acest sens?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 05 Ian 2024

Lichidarea voluntara a societatii poate fi o optiune in cazul prezentat.

Pentru lichidarea voluntara a societatilor comerciale se parcurg urmatoarele etape:
  • Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze si inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii efectuate cu aceasta ocazie;
  • Intocmirea situatiilor financiare in formatul prevazut de reglementarile contabile;
  • Stabilirea operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate in numele societatii comerciale;
  • Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.). In cazul dvs. se intocmeste factura pentru vanzarea activelor catre asociat avand in vedere pretul pietei;
  • Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti;
  • Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere), intocmindu-se contul de profit si pierdere in formatul prevazut de reglementarile contabile aplicabile;
  • Intocmirea bilantului, rezultat in urma lichidarii ce sta la baza efectuarii partajului si calculul impozitelor datorate potrivit legii.
Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe in ziua urmatoare incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar distinct fata de cel precedent, indiferent de durata sa.

Este necesara asadar valorificarea stocurilor/activelor detinute la pretul pietei.Acest lucru presupune vanzarea stocurilor/activelor cu factura fiscala la valoarea de piata a acestora chiar si al un pret mai mic avand in vedere situatia data, daca de exemplu stocurile de marfuri sunt greu vandabile.

Este obligatorie plata taxelor la buget si obtinerea unui certificat de atestare fiscala care sa certifice stingerea tuturor datoriilor la buget si depunerea tuturor declaratiilor fiscale ale societatii.

Din incasarile societatii se va returna imprumutul catre asociat daca exista.Daca acest imprumut nu se stinge in totalitate atunci, daca asociatul va renunta la creanta sa, puteti inchide acest sold cu un cont de venit (impozabil): 4551 = 7588.

Utilizarea disponibilului din contul bancar si din casierie pentru plata taxelor la buget si a salariilor.

Pasi lichidare voluntara

In cazul expus de dvs. presupun ca etapele lichidarii voluntare le parcurgeti in acelasi an, si anume:

1. Etapa de dizolvare si lichidare. In aceasta etapa societatile comerciale isi inceteaza practic activitatea, iar asociatii decid cu privire la modul de impartire a activului proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare. Astfel, dizolvarea si lichidarea au loc simultan, deoarece asociatii s-au inteles asupra modului de impartire a bunurilor ramase in urma lichidarii firmei, fara a fi necesara interventia unui lichidator. Se platesc toate datoriile catre toti creditorii, inclusiv catre ANAF. In aceasta etapa are loc depunerea si publicarea hotararii AGA in Monitorul Oficial al Romaniei cu privire la lichidare.

2. Etapa de radiere, initiata la minim 30 de zile de la finalizarea primei etape la ONRC, va avea ca efect radierea societatii din evidentele Registrului Comertului. In perioada celor 30 de zile orice creditor, inclusiv ANAF isi poate exercita dreptul de opozitie cu privire la dizolvarea societatii.

E util sa obtineti in prealabil un certificat de atestare fiscala deoarece daca ANAF face opozitie daca se identifica un anume grad de risc fiscal, identificand datorii,riscuri fiscale etc., societatea va fi chemata in pentru remedierea situatiei si abia apoi poate continua procesul de radiere.

Depuneti declaratii in regim normal la ANAF pana obtineti certificatul de radiere (100, situatii financiare).

Ulterior, depuneti S1039 online, deoarece veti atasa la dosarul de depus la ONRC in etapa 2, inclusiv recipisa depunerii la ANAF.

S1039 - Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare impreuna cu recipisa de depunere la ANAF, se vor include in documentatia ce se va depune la ONRC in etapa radierii.

Lista documentelor necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind radierea urmare dizolvarii si lichidarii simultane a SNC, SCS, SRL si GIE (art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) poate fi consultata AICI 
 

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala.