Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografii Contabile Rezolvate

Monografie contabila lichidare societate Monografie contabila garantii furnizori Monografie contabila asociatie non profit Monografie contabila vanzare mijloc fix amortizat / neamortizat Monografie contabila bacsis: detalii legislative si studiu de caz Monografie contabila obiecte de inventar Monografie contabila vanzare autoturism Monografie ONG: inregistrarea in contabilitate a activitatilor unui ONG Monografie dividende interimare Exemple inregistrari contabile institutii publice Monografie contabila rezerva legala Monografie contabila leasing financiar Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021 Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie prestari servicii merchandising Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie donatie Monografie deducere casa de marcat Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila firma constructii Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila domeniu web Monografie contabila discount transport Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Achizitie casa de marcat monografie Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie restaurant Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie impozit pe profit Monografie drepturi de autor Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila creditare firma Monografie contabila credit IFN Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie taxare inversa vanzare cladire Monografie diurna. Mod de calcul diurna Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila fonduri europene nerambursabile Monografie contabila comert online Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila bar restaurant Monografie contabila licenta Windows si programe informatice Monografie contabila santier constructii Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila productie Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Monografie contabila BOLT/ UBER - servicii de transport alternativ Inregistrare contabila factura Glovo

Monografie dividende interimare

Legea permite actionarilor/asociatilor unei companii sa retraga dividende cu frecventa trimestriala. Va prezentam in continuare cateva aspecte teoretice si monografia contabila a dividendelor interimare.

Repartizare dividende interimare: cum se inregistreaza in contabilitate


Conform art. 28 alin. (81) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 actualizata, persoanele care opteaza pentru repartizarea trimestriala de dividende au obligatia sa intocmeasca situatii financiare interimare. 

In ceea ce priveste repartizarile interimare de dividende, sumele aferente acestora se inregistreaza in contabilitate si se reflecta in situatiile financiare interimare drept creante fata de actionari, respectiv asociati. 
Situatiile financiare interimare se intocmesc utilizand politicile contabile aplicate de entitate la data intocmirii acestora. 

Bilantul/situatia pozitiei financiare si contul de profit si pierdere/situatia rezultatului global au aceeasi structura cu cea aplicabila acestor componente ale situatiilor financiare anuale intocmite conform reglementarilor contabile. Veniturile si cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele trimestrului pentru care entitatea a optat sa repartizeze dividende. 

Inventarierea - obligatorie pentru situatiile financiare interimare 

In vederea intocmirii situatiilor financiare interimare se procedeaza la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, si a evaluarii acestor elemente, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. 

Rezultatele inventarierii si ale evaluarii efectuate cu aceasta ocazie se inregistreaza in contabilitatea entitatii, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Situatiile financiare interimare se intocmesc pe baza balantei de verificare in care sunt cuprinse rezultatele inventarierii. 

Astfel, situatiile financiare interimare sunt situatii financiare cu scop special, fiind destinate exclusiv repartizarii de dividende in cursul exercitiului financiar. In vedera intocmirii acestora este obligatoriu sa se efectueze inventarierea patrimoniului conform O.M.F.P. nr. 2.861/2009, iar rezultatele inventarierii si ale evaluarilor efectuate cu aceasta ocazie se inregistreaza in contabilitate si sunt cuprinse in balanta de verificare trimestriala pe baza careia se intocmesc situatiile financiare interimare. 

Monografie dividende interimare

Va prezentam in continuare cateva exemple de monografii contabile pentru dividendele interimare.

Dividende interimare raportare in D205 si declaratia unica


INTREBARE:

Daca in anul 2023 s-au distribuit dividende interimare, suma acestora trebuie inclusa si in D205 cu termen de declarare februarie 2024? De asemenea in declaratia unica la categoria de dividende (pentru plata CASS prin depasire plafon) se tine cont si sumele incasate ca si dividende interimare? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 29 Mar 2024 

1. Baza legala de completare a D205 este Ordinul nr.179/2022, pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit", modificat si completat de Ordinul ANAF nr.18/2023.

Potrivit acestuia:
9. Cap. V "Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende" se completeaza de catre platitorii de venituri din dividende, pentru fiecare persoana fizica beneficiara.
  • Col. 1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice.
  • Col. 2 - se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
  • Col. 3 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul venitului distribuit din dividende, intr-un an fiscal.
  • Col. 4 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul venitului platit actionarilor sau asociatilor din dividendele distribuite, intr-un an fiscal.
  • Col. 5 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand baza de calcul al impozitului, intr-un an fiscal.
  • Col. 6 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul impozitului pe venit calculat si retinut in cursul anului.
Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde in declaratia aferenta perioadei in care s-a aprobat distribuirea dividendelor.

Avand in vedere prevederile legale de mai sus, rezulta ca pe col 4 se vor trece, pentru fiecare beneficiar, dividendele brute distribuite in cursul anului 2023, indiferent ca distributia s-a realizat din profitul anilor anteriori, ramas nerepartizat, sau din profitul obtinut in cursul exercitiului financiar 2023, distribuit in baza situatiilor financiare interimare. Impozitul datorat se declara in declaratia D100 depusa pentru luna X cand s-a calculat.

Daca prin regularizare, rezulta un impozit pe dividende platit in plus la bugetul de stat fata de dividendele distribuite partial in cursul anului, acesta poate fi solicitat la restituire.

Potrivit prevederilor de la alin. (2 ind. 2), in cazul in care asociatii sau actionarii datoreaza restituiri de dividende, in urma regularizarii operate in situatiile financiare anuale, acestea se achita societatii in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. In caz contrar, asociatii sau actionarii datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, aprobata prin Legea nr.43/2012,  cu completarile ulterioare, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

Prin urmare regularizarea sumelor respective se va face dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, deci in anul 2024.

Potrivit art. 170 ind. 1 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, in cazul in care din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, rezulta sume de restituit de la buget, platitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaratie de regularizare/cerere de restituire, dupa restituirea de catre asociati sau actionari a dividendelor platite sau dupa aprobarea situatiilor financiare anuale in cazul dividendelor interimare distribuite neplatite, pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere restituirea. Pentru diferentele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 167( compensare cu alte creante) sau 168( sau restituirea), dupa caz.

Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului a fost aprobata prin Ordinul 765/2022.

Potrivit prevederilor de la pct. 3 si 4 din Procedura:

- In situatia in care platitorul de dividende constata ca sumele distribuite au fost mai mari decat dividendele datorate, acesta corecteaza debitele reprezentand impozit pe dividende declarate la organul fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale ale acestuia, denumit in continuare organ fiscal competent, prin depunerea unei declaratii rectificative in care se evidentiaza suma reprezentand impozit pe dividende rezultata ca fiind platita in plus ca urmare a regularizarii anuale a dividendelor, dupa restituirea de catre asociati/actionari a dividendelor.

- Ulterior depunerii declaratiei rectificative prevazute la pct. 3, platitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaratie de regularizare/cerere de restituire a impozitului pe dividende.

Prin urmare, sumele distribuite in plus, se restituie de catre asociat si dupa se procedeaza si la regularizarea sumelor platite in plus la impozitul pe dividende conform procedurii mentionate mai sus.

In concluzie, in februarie 2024 veti detalia in D205 cui si pentru ce suma s-a retinut impozitul pe dividende raportat prin D100 in 2023. Asadar veti corela ce s-a declarat in D100 cu D205. Daca rectificati D100 pana la final de februarie 2024, veti corela cu aceasta varianta si D205.
 

Vezi AICI alte cateva sute de MONOGRAFII CONTABILE alcatuite de specialisti in domeniu si ACTUALIZATE la zi >> Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile. 


2. Aveti obligatia de a depune Declaratia unica in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului (adica de la incasarea dividendelor a caror suma totala depaseste plafonul).

Plafoanele variaza in functie de anul fiscal (in 2022 a fost un singur plafon, in schimb in 2023 si 2024 avem 3 plafoane), iar contributia datorata este de 10% calculat la plafonul respectiv.

Presupunand ca ati depasit plafonul CASS la finele anului 2023, contributia se achita conform celor 3 plafoane (in anul 2023 salariul minim a fost de 3000 lei):
  1. daca ati incasat venituri cuprinse intre 6 si 12 salarii minime brute pe tara (intre 18.000 si 36.000 de lei), platiti 10% din plafonul minim de 6 salarii, adica 10% din 18.000 lei = 1.800 lei;
  2. daca ati incasat venituri cuprinse intre 12 si 24 salarii minime brute pe tara (intre 36.000 si 72.000 de lei), platiti 10% din plafonul de 12 salarii, adica 10% din 36.000 lei = 3.600 lei;
  3. daca ati incasat venituri ce depasesc 24 salarii minime brute pe tara (mai mult de 72.000 de lei), platiti 10% din plafonul de 24 salarii, adica 10% din 72.000 lei = 7.200 lei.
Asadar, potrivit celor aratate mai sus, aveti obligatia depunerii Declaratiei Unice in momentul atingerii plafonului de 6 salarii minime brute pe tara in 2023, respectiv 18000 lei. Ulterior se pot depune declaratii rectificative, in momentul depasirii unui nou plafon. Declaratia unica  poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, ori de cate ori informatiile actuale nu corespund celor din declaratia depusa anterior, prin depunerea unei declaratii rectificative.

In ceea ce priveste acordarea de dividende de catre persoana juridica, potrivit prevederilor art. 97 alin. (7) din Codul fiscal, veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impoziteaza cu o cota de 8% din suma acestora, impozitul fiind final.

Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor/sumelor reprezentand castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare de catre actionari/asociati/investitori.

Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor/castigurilor obtinute ca urmare a detinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/castig se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator distribuirii. Impozitul datorat se vireaza integral la bugetul de stat.

Impozitul se declara in D100 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata si in D205, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. 

Repartizare dividende interimare. Aspecte contabile

INTREBARE:

In anul 2022 am distribuit dividende interimare in suma de 500.000 pentru care am platit si impozitul, dar aceste dividende nu au fost ridicate nici in anul 2022, nici in anul 2023. La sfarsitul lunii decembrie 2022 am sold la contul 463 = 500.000 lei, iar contul 456 = 475.000 lei dupa depunerea bilantului pentru anul 2022 in luna mai 2023 am inregistrat dividendele distribuite, respectiv 1171 = 457 500.000 lei, apoi 457 = 463 cu suma de 500.000 lei, dar sumele neridicate in contul 456 se pot trece in contul 457 in anul 2023? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 07 Mar 2024 

Monografie contabila dividende interimare:

Distribuire dividende interimare (an 2022)
463 = 456 500.000 lei

Retinerea impozitului pe dividende
456 = 446 25.000 lei (5%)

Plata impozitului pe dividende
446 = 5121 25.000 lei

Regularizarea (inregistrarea dividendelor de plata) -mai 2023
1171 = 457 500.000 lei

Compensarea contului 457 cu contul 463
457 = 463 500.000 lei

Trecerea sumelor din contul 456 in contul 457
456 = 457 475.000 lei

Opinia mea este ca trebuie efectuat acest transfer intre conturi, intrucat contul 456 a fost folosit cu ocazia repartizarii interimare, in corespondenta cu contul 463 Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar, ulterior (in mai 2023) efectuandu-se regularizarea dividendelor in baza situatiilor financiare anuale (caz in care se utilizeaza contul 457). 

Societate pe pierdere dupa distribuire dividende interimare

INTREBARE:

La T2 anul 2023 profitul unei societati a fost repartizat pe dividende interimare. La sfarsitul anului societatea a iesit pe pierdere.

Avand in vedere ca se doreste schimbarea destinatiei contului 1068 din balanta pe dividende la intocmirea bilantului final pe 2023, se poate face compensare intre contul 463 si 457 sau asociatul trebuie sa restituie banii in cont pentru a face regularizarea contului 463? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 07 Mar 2024 

In general, dividendele interimare nu pot fi compensate cu alte dividendele sau cu pierderi inregistrate la finalul anului.

Dividendele interimare sunt distribuite pe baza profitului realizat pana in acel moment, iar la sfarsitul anului, pierderea inregistrata ar trebui sa fie acoperita din alte resurse ale societatii inainte de a distribui noi dividende. 

Societate aflata in prima etapa a lichidarii. Plata dividende interimare

INTREBARE:

Pentru o societate care se inchide, s-au facut demersurile in luna decembrie la ONRC, a ridicat dividende interimare la septembrie, mai are de ridicat pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie. Cum se procedeaza cu aceste dividende ramase, daca ma puteti ajuta cu monografia contabila in acest sens si ce formular de bilant se foloseste si cand trebuie depus? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 19 Ian 2024 

Conform art. 27 alin. (9) din Legea contabilitatii nr.82/1991, exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe in ziua urmatoare incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar distinct fata de cel precedent, indiferent de durata sa.

Data inceperii lichidarii este data depunerii hotararii AGA privind lichidarea voluntara la Registrul Comertului.

Asadar, vor fi 2 exercitii financiare:

1) la inceperea lichidarii veti depune bilantul de deschidere lichidare, in care veti inregistra soldurile existente la data deciziei de lichidare;

Potrivit prevederilor de la pct. 5 din OMFP 897/2015, in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (11) din legea contabilitatii, fiecare societate are obligatia sa intocmeasca situatii financiare cu ocazia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile acestei legi, precum si in conformitate cu prevederile legii societatilor.

Din cele prezentate de dvs, rezulta ca societatea se gaseste in prima etapa a procedurii de dizolvare (presupun cu lichidare simultana).
In aceasta etapa s-a depus la ONRC cererea de dizolvare si alte documente, printre care si Hotararea AGA si s-a obtinut de la ONRC, certificatul de mentiuni privind dizolvarea cu lichidare, cu data de decembrie 2023.

Parcurgerea procedurii pana in aceasta faza, nu inseamna ca societatea este desfiintata, ci semnaleaza doar faptul ca societatea a intrat intr-un process de dizolvare, care va avea ca efect final radierea acesteia din registrul societatilor.

Procedura efectiva de lichidare si, implicit, de radiere poate incepe abia dupa trecerea unei perioade obligatorii de 30 de zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, a hotararii de dizolvare.

Din punct de vedere juridic societatea nu trebuie sa intreprinda nimic de la data depunerii la ONRC a cererii de dizolvare cu lichidare simultana pana la implinirea celor 30 de zile de la data Monitorului Oficial in care este publicata hotararea asociatilor.

Din punct de vedere contabil si fiscal, incepand cu data certificatului de mentiuni (decembrie 2023), societatea are obligatia depunerii doar la ANAF a bilantului intocmit in vederea lichidarii.

Bilantul in vederea lichidarii se intocmeste pe baza soldurilor existente intr-o balanta intocmita la data eliberarii certificatului de mentiuni de dizolvare cu lichidare.

Bilantul intocmit in vederea lichidarii, este reprezentat de formularul S1039, in care se bifeaza prima casuta Situatii financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare conf. art. 28 si 36 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 , la care se anexeaza o arhiva zip ce contine aceleasi documente ca pentru orice situatii financiare (F10, F20, F30, F40, declaratia conform art. 30, raportul administratorului, notele explicative si hotararea asociatilor/asociatului unic de aprobare a bilantului intocmit in vederea lichidarii).
Practic, la bilantul de lichidare (S1039) se ataseaza formularul S 1004 unde se bifeaza casuta 2 - persoane juridice aflate in lichidare.

Din punct de vedere economic si comercial, societatea isi continua activitatea, efectuand operatiuni specifice activitatii sale. In acest sens, la art. 233 din Legea societatilor nr. 31/1990 se mentioneaza ca societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.

Operatiunile respective se analizeaza si se gestioneaza din punct de vedere contabil si fiscal fara a se tine cont de faptul ca societatea este in curs de dizolvare cu lichidare.

De asemenea, societatea calculeaza taxe si impozite si depune declaratii conform vectorului sau fiscal, la termenele respective.

In cazul dvs, in aceasta etapa puteti efectua plata dividendelor interimare, aferente trimestrului III 2023 (daca este cazul), restul profitului fiind repartizat in urma lichidarii.

2) etapa de radiere, initiata la minim 30 de zile de la finalizarea primei etape la ONRC, care va avea ca efect radierea societatii din evidentele Registrului Comertului.

In perioada celor 30 de zile orice creditor, inclusiv ANAF isi poate exercita dreptul de opozitie cu privire la dizolvarea societatii.

In aceasta etapa, pana la depunerea documentelor la ONRC pentru radiere, in contabilitate trebuie inchise soldurile, calculate si platite eventuale impozite ce rezulta din lichidare si depuse unele declaratii fiscale.
Documentul contabil final care se intocmeste si se depune atat la ANAF, cat si la ONRC este bilantul intocmit dupa terminarea lichidarii (de radiere-pe zero), formular S1039, unde se bifeaza a doua casuta.

In concluzie:

Profitul rezultat aferent lunilor octombrie, noiembrie, decembrie 2023, nu poate fi repartizat ca dividend interimar ci ca rezultat pozitiv in urma lichidarii.

Monografia contabila pe care o recomand:
Partajul capitalului social:
1012 = 456

Partajul rezervelor:
1061 = 456

Repartizarea profitului:
121 = 456

Plata catre asociati, dupa retinerea impozitului aferent:
456 = 446
456 = 5121
 

Vezi AICI care sunt monografiile contabile care pun cel mai des probleme in practica.