Un proiect Editorial realizat de
Rentrop&Straton

Un proiect Editorial realizat de Rentrop&StratonMonografie taxare inversa vanzare cladire Inregistrare contabila factura Glovo Monografie contabila BOLT Monografie contabila linie de credit. Credit neutilizat Cheltuieli de protocol HORECA. Autofactura - monografie Monografie contabila productie de bunuri Monografie contabila salarii agricultura Monografie contabila vanzare cladire IN REGIM DE TAXARE INVERSA Monografie contabila santier constructii Monografie contabila licenta Windows. Incadrare programe informatice Monografie contabila bar restaurant Contul 3028 monografie. Import marfuri si mostre incadrate la marfuri Monografie contabila achizitie intracomunitara neplatitor de TVA. Licenta prestator din stat tert Monografie cadouri angajati. Bunuri acordate cu ocazia aniversarii infiintarii societatii Monografie contabila comert online Monografie contabila fonduri europene Monografie contabila infiintare firma. Infiintarea unei societati de tip holding Monografie contabila prestari servicii de curierat in numele altei societati Monografie diurna. Mod de calcul diurna impozabila Categorii de ordonatori de credite. Raportare angajamente bugetare Monografie contabila pentru impozit nerezidenti Monografie casa de marcat scoala de soferi Monografie contabila agricultura. Furaje din productie proprie Monografie contabila aparate cafea Monografie contabila credit IFN Monografie contabila creditare firma Monografie contabila TVA. Vanzare casa si teren aferent Monografie contabila vanzare marfa cu predare ulterioara Monografie drepturi de autor Monografie impozit pe profit Monografie rambursare TVA. Diferente TVA respinsa la rambursare Monografie restaurant Monografie TVA. Vanzare duplexuri Monografie TVA de recuperat prescris Monografie TVA la incasare. Lipsa la inventar. Gestiune cu amanuntul Achizitie casa de marcat monografie Monografie achizitii intracomunitare. Platitor de TVA trimestrial Monografie contabila aranjamente florale. TVA deductibila pentru cheltuieli de protocol Monografie contabila bancara. Depozite si comisioane bancare in valuta Monografie contabila biserica. Sponsorizare si servicii efectuate catre o biserica Monografie contabila bugetara. Proiect finantat din FEDR Monografie contabila comert. Colectare si comercializare deseuri Monografie contabila cursuri formare profesionala. Studii MBA - Universitate din Austria Monografie contabila discount transport Monografie contabila domeniu web Monografie contabila editura carte. Editare si vanzare carti Monografie contabila firma constructii Monografie contabila fonduri europene societati comerciale Monografie contabila infiintare SRL. Documente pentru infiintare societati. Refacturare cheltuieli Monografie contabila reduceri de pret magazin online Monografie contabila microgrant 2000 euro Monografie contabila PFA. Evidenta de gestiune Monografie contabila prestari servicii constructii Monografie contabila prestari servicii IT Monografie contabila productie restaurant. Facilitati taxe salariale Monografie contabila profit. Compensatie combustibil Monografie contabila reducere pret marfa Monografie contabila scoala. Servire masa gradinita, scoala si after-school Monografie contabila servicii dezvoltare software din Argentina Monografie contabila sistem alarma Monografie contabila slot machine. Asocieri jocuri de noroc Monografie contabilitate de gestiune Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica Monografie deducere casa de marcat Monografie donatie Monografie inregistrare capital social firma nou infiintata Monografie prestari servicii merchandising Monografie stocuri la dispozitia clientului Monografie contabila SGR (Sistemul Garantie Returnare) conform HG 1074/2021

Monografie contabila expropriere teren pentru cauze de utilitate publica

INTREBARE: 

O SRL detine in proprietate un teren in zona de construire a drumului expres Craiova-Pitesti, teren pentru care primeste notificare de la CNAIR cu privire la intentia de expropriere pentru cauze de utilitate publica. Totodata Consiliul Local emite o hotarare de stabilire a despagubirilor, suma propusa fiind cu mult sub valoarea de achizitie a terenului.

1. Daca in prezent societatea a atacat in instanta acest act, pana la data unei sentinte definitive, sunt inregistrari contabile care ar trebui facute?

2. Presupunand ca despagubirile vor ramane si in urma sentintei finale la valoarea deja stabilita, care sunt inregistrarile contabile cu privire la:

- scoaterea din gestiune a terenului;

- incasarea despagubirii?

Ce implicatii sunt din punctul de vedere al impozitului pe venitul microintreprinderii si al tva? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 29 Sep 2022 

Potrivit prevederilor art. 22 alin. 1 din Legea 255/2010, expropriatul nemultumit de cuantumul despagubirii prevazute la art. 19 se poate adresa instantei judecatoresti competente in termenul general de prescriptie, care curge de la data la care i-a fost comunicata hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii, sub sanctiunea decaderii, fara a putea contesta transferul dreptului de proprietate catre expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea cailor de atac nu suspenda efectele hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii si transferului dreptului de proprietate.

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 22 alin. (1), instanta de judecata este competenta sa solutioneze nu numai contestatia formulata impotriva hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii, ci si actiunea prin care expropriatul contesta despagubirile estimate si solicita atat stabilirea acestora de catre instanta, cat si obligarea expropriatorului la plata, ulterior emiterii deciziei de expropriere si consemnarii sumelor aferente despagubirilor, in cazul lipsei nejustificate a acestei hotarari.

Potrivit prevederilor de la art. 21, in termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotararii de stabilire a cuantumului despagubirilor, expropriatorul efectueaza, prin transfer bancar sau numerar, plata despagubirilor catre titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, potrivit prevederilor prezentei legi.

Potrivit prevederilor art. 9 alin. 2) din aceasta lege, decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atat impotriva celor expropriati, cat si impotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contestatia asupra deciziei de expropriere nu suspenda transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile in cauza

Conform prevederilor de la alin. 4, transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea expropriatorului opereaza de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de catre expropriator, ulterior consemnarii sumelor aferente despagubirii.

Prin urmare, apreciez ca la data hotararii de stabilire a despagubirilor, aceasta trebuie inregistrata in evidenta contabila, indiferent daca se actioneaza in instanta.

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala. 

Totusi recomand inregistrarea acestei hotararii, in veniturilor inregistrate in avans (472), avand in vedere ca nu aveti primita decizia de expropiere si nu s-a efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

Potrivit prevederilor de la pct. 53 alin. 3) din Reglementarile contabile, veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent din aceeasi tranzactie sunt recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

Asadar, va recomand ca despagubirea ce urmeaza a fi incasata, la data stabilirii despagubirii prin hotararea, sa o inregistrati prin articolul contabil:
461 = 472

1) La data transferului dreptului de proprietate in baza actului de expropriere vei scadea din evidenta contravaloarea terenului:
6583=2111 si veti inregistra si veniturile din vanzarea terenului:
472=7583

2) Incasare despagubire:
5121=461
3)
a) Din punct de vedere al TVA

Conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, sunt considerate, de asemenea, livrari de bunuri, in sensul alin. (1) al acestui articol trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri.

Potrivit art. 286 alin. (1) lit. b) pentru aceste operatiuni baza de impozitare a TVA o constituie compensatia aferenta.

Asadar, in cazul exproprierii unui teren, operatiunea reprezinta o livrare de bun imobil care poate fi taxabila sau scutita de TVA fara drept de deducere conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal

Scutirea nu se aplica pentru terenuri construibile. Conform prevederilor de la pct. 55 din Normelor metodologice date in aplicarea acestui articol, calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu alta destinatie, la momentul vanzarii sale de catre proprietar, rezulta din certificatul de urbanism.

In cazul in care bunul expropriat este un teren construibil, transferul dreptului de proprietate asupra acestuia ca efect al exproprierii este operatiune taxabila in baza exceptiei de la art. 292 alin. 2 lit. f din Codul fiscal, iar compania va trebui sa colecteze TVA aferenta potrivit celor mentionate anterior.

In situatia in care, despagubirea include si TVA, atunci TVA colectata aferenta se determina prin procedeul sutei majorate conform pct. 36 lit. b.3 din Normele metodologice date in aplicarea art. 291 din Codul fiscal.
b) Din punct de vedere al impozitului pe veniturile microintreprinderilor, veniturile intra in baza impozabila, avand in vedere ca nu sunt excluse, astfel cum rezulta din prevederile art. 53 alin. (1) din Codul fiscal,dispozitii care prevad ca baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

a)veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b)veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
c)veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
d)veniturile din subventii;
e)veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
e ind. 1)veniturile din ajustari pentru pierderi asteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice romane care desfasoara activitati in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
f)veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g)veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
h)veniturile din diferente de curs valutar;
i)veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
j)valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, inregistrate in contul "709", potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
k)veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;
l)despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;
m)veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.
n)dividendele primite de la o persoana juridica romana. 

Vezi AICI sute de monografii contabile detaliate pentru probleme din realitatea zilnica imediata, cat si parghii practice care iti usureaza munca si te ajuta sa eviti intarzierea raportarii datelor catre autoritatea fiscala.